Versieringstechnieken van meubels

Ambachtsman aan het werk.

De meeste Egyptische meubels die bewaard zijn gebleven, zijn afkomstig uit de graven van hooggeplaatste […]

Houtbewerking

Timmermansgereedschap uit de tijd van Thoetmoses III, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

De Egyptische meubelmakers gebruikten diverse houtsoorten voor de […]

Meubelmakers

Ambachtslieden aan het werk, TT181 Nebamon en Ipoeki.

Het meeste Egyptische meubilair dat bewaard is gebleven, is afkomstig uit […]

Kunstenaars

Ostrakon muis wordt bediend door kat, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel

Onvoltooide beelden, Staatliches Museum Ägyptischer Kunst, München

In het oude Egypte werd kunst niet zomaar vervaardigd voor decoratieve doeleinden. […]

Schrijvers in het oude Egypte

Schrijversbeeld, Louvre, Parijs

In het oude Egypte was slechts een klein deel van de bevolking geletterd. Het merendeel was […]