Categorie: Samenleving – Ambachten

 • Versieringstechnieken van meubels

  Versieringstechnieken van meubels

  De meeste Egyptische meubels die bewaard zijn gebleven, zijn afkomstig uit de graven van hooggeplaatste personen. Dankzij deze vondsten is veel kennis vergaard over de technieken waarover Egyptische meubelbewerkers beschikten om meubels te versieren. Meubels konden worden beschilderd, gevernist, verguld of ingelegd met halfedelstenen of glas. BeschilderingMeubels werden op verschillende manieren opgewerkt. De meubels voor…

 • Houtbewerking

  Houtbewerking

  De Egyptische meubelmakers gebruikten diverse houtsoorten voor de vervaardiging van huisraad, mummiekisten, schrijnen voor godenbeelden, pijlen, bogen en speren, beelden en muziekinstrumenten. Inheems hout was schaars in het oude Egypte en de kwaliteit was vaak niet goed genoeg voor het maken van meubilair. Van de boomsoorten die in Egypte voorkwamen werden de acacia en de johannesbroodboom…

 • Meubelmakers

  Meubelmakers

  Het meeste meubilair uit het oude Egypte dat bewaard is gebleven, is afkomstig uit de graven van hooggeplaatste personen. Dit geeft een wat vertekend beeld van de meubelkunst van de Egyptenaren. Aan de hand van deze grafvoorwerpen is echter veel kennis verworven over de technische vaardigheden waarover de Egyptische meubelmakers beschikten. Het blijkt dat zij…

 • Kunstenaars

  Kunstenaars

  In het oude Egypte werd kunst niet zomaar vervaardigd voor decoratieve doeleinden. Wat wij nu zien als esthetiek, had in het oude Egypte vaak nog een extra functie. De wanden van graven werden voorzien van prachtige reliëfs en schilderingen. Vervolgens werden de graven afgesloten. De schilderingen waren namelijk uitsluitend bedoeld als magische voorstellingen voor de overledene.…

 • Schrijvers in het oude Egypte

  Schrijvers in het oude Egypte

  In het oude Egypte was slechts een klein deel van de bevolking geletterd. Het merendeel was analfabeet. Logischerwijs was het voornamelijk de rijke elite die zich kon veroorloven de zonen naar school te sturen. Het onderricht van een potentiële schrijver begon al op jonge leeftijd. De kinderen gingen vermoedelijk vanaf vier of vijf jaar naar school.…