Categorie: Religie – Goden

 • De god Monthoe

  De god Monthoe

  De god Monthoe (Mentjoe) wordt meestal afgebeeld als een menselijke gestalte met een valkenkop met daarop een zonneschijf en twee veren. Hij werd voornamelijk vereerd in Armant. Deze cultusplaats ligt zo’n 19 kilometer ten zuiden van Loeksor, het oude Thebe, op de westoever van de Nijl. Monthoe wordt voor het eerst genoemd in de piramideteksten…

 • De god Seth

  De god Seth

  De god Seth was de god van chaos, geweld en verwarring. Al vanaf de pre-dynastische periode vinden we attestaties van hem terug en hij werd vereerd tot de 25ste dynastie. De woestijnen en afgelegen gebieden van Egypte werden gezien als de voornaamste verblijfplaats van Seth. Deze gebieden stonden bekend om hun onaangename karakter en onvruchtbaarheid.…

 • De god Serapis

  De god Serapis

  Tijdens de regering van Ptolemaeus I tijdens de Hellenistische Periode werd de Griekse bevolking aangemoedigd om zich in Alexandrië te vestigen. Om een brug te vormen tussen de religie en cultuur van de Grieken en die van de Egyptenaren werd er een nieuwe cultus gesticht. Een nieuwe drie-eenheid werd gevormd door Serapis als vader, Isis…

 • Katachtige goden in het oude Egypte

  Katachtige goden in het oude Egypte

  In het artikel Wilde katten in het oude Egypte staat beschreven welke acht wilde kattensoorten voorkwamen in het oude Egypte. Van deze katachtigen waren de Afrikaanse wilde kat en de leeuw de enige katachtigen die geassocieerd werd met goden. Van de zonnegod Ra is bekend dat hij de gedaante van een Afrikaanse wilde kat kon aannemen…

 • De god Aton

  De god Aton

  Het woord ‘aton’ is uit het Oude Rijk bekend als een aanduiding voor de zichtbare zonneschijf. Het wordt voor het eerst gebruikt in de Aboesir papyri uit de 5de dynastie. Daar verwijst het woord echter naar een onderdeel van een cultusvoorwerp dat de vorm heeft van een zonneschijf. Het meer bekende Egyptische woord voor zon was in die tijd ‘ra’. Al aan het…

 • De god Ra

  De god Ra

  De god Ra is het meest bekend in zijn rol als zonnegod. Zijn naam is het Egyptische woord voor zowel ‘zon’ als ‘dag’. In de loop van de Egyptische geschiedenis zijn aan de godheid vele eigenschappen toegeschreven. Mythologische verhalen geven een beeld van een Egyptische oppergod die verschillende rollen vervult. In de loop van de lange faraonische geschiedenis…

 • De god Geb

  De god Geb

  De aardgod Geb is de zoon van de god Sjoe en de godin Tefnoet. Samen met zijn zus Noet, de hemelgodin, verwekt Geb twee tweelingen. De eerste tweeling is Osiris en Isis. De tweede tweeling is Seth en Nephtys. De god Geb is een van de oudste goden en wordt reeds in de Piramideteksten aangehaald…

 • De god Hapi

  De god Hapi

  De god Hapi wordt in het oude Egypte geassocieerd met de overstroming van de Nijl. Ieder jaar trad de Nijl buiten zijn oevers en liet het vruchtbare slib achter op de oevers van de rivier. De oude Egyptenaren waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van de overstromingen van de Nijl. Een te hoge of te lage overstroming…

 • De god Ptah

  De god Ptah

  Ptah was de lokale god van de stad Memfis en hij is een van de oudste Egyptische goden. Volgens de scheppingsmythe van Memfis schiep hij eerst zichzelf en creëerde daarna de andere negen belangrijke goden van de Enneade. Hij deed dit door de goden met zijn hart te bedenken en hun namen hardop uit te…

 • De god Amon

  De god Amon

  De god Amon wordt meestal afgebeeld als een mens. Hij draagt daarbij zijn eigen specifieke kroon die bestaat uit een twee gestileerde struisvogelveren. Soms wordt hij afgebeeld met een ramskop. De ram en de gans waren de heilige dieren van Amon.  De god Amon is het meest bekend van het grote tempelcomplex in Karnak, het…