Categorie: Tempels – Godentempels

 • De tempel van Ramses II in Wadi es-Seboea

  De tempel van Ramses II in Wadi es-Seboea

  Dankzij een reddingscampagne van UNESCO begin jaren ’60 van de vorige eeuw, is een aantal tempels afgebroken en opnieuw opgebouwd. Deze dreigden overstroomd te raken door het water van een stuwmeer dat ontstond door de bouw van de Assoeandam. Eén van deze tempels is gebouwd ten tijde van de regeerperiode van Ramses II en stond oorspronkelijk in…

 • De tempel van Beit el-Wali

  De tempel van Beit el-Wali

  De kleine rotstempel van Beit el-Wali is gesticht onder Ramses II. Het heiligdom is tijdens de Nubische Reddingsoperatie van UNESCO verplaatst en ligt nu in een kunstmatige rotsheuvel achter de tempel van Kalabsja op het eiland Nieuw Kalabsja. De tempel is in zijn geheel goed bewaard gebleven. Alleen de reliëfs hebben het te verduren gekregen. De tempel is namelijk zeven eeuwen in gebruik…

 • De orakeltempel van Amon in de Siwa-oase – geschiedenis

  De orakeltempel van Amon in de Siwa-oase – geschiedenis

  Te midden van groene dadelpalmbossen, boven op een heuvel met prachtig uitzicht over de oase Siwa, bevindt zich de orakeltempel van Amon. De heuvel, ongeveer vier kilometer buiten de huidige stad Siwa bood niet alleen plaats aan de tempel. Tot 1926 lag hier tevens de oude stad Aghoermi. Door hevige regenbuien raakten de tichelstenen huizen echter…

 • De orakeltempel van Amon – beschrijving van de tempel

  De orakeltempel van Amon – beschrijving van de tempel

  De orakeltempel van Amon is opgetrokken in een Egyptisch-Griekse mengstijl. Het metselwerk geeft aan dat er Griekse bouwmeesters aan het werk zijn geweest. De orakeltempel bestaat uit een open voorhof van 22 bij 11 meter met een façade van 8 meter hoog. De façade heeft een typisch Egyptische kroonlijst van 2,22 meter breed. In de…

 • De tempel van Moet te Karnak

  De tempel van Moet te Karnak

  Ten zuiden van de Amontempel in Karnak ligt de tempel van Moet, in de oudheid Isjeroe genaamd. Moet was de metgezel van Amon en koningin van de goden. Ze werd afgebeeld als een vrouw, soms met een leeuwinnenkop. Vanaf de Amontempel liep een grote processieweg, geflankeerd door sfinxen met een ramskop, naar de tempel van Moet.…

 • Speos Artemidos

  Speos Artemidos

  Speos Artemidos is de moderne naam van de tempel van Pachet en is de Griekse naam voor ‘Grot van Artemis’. Deze naam is te danken aan de Grieken die de leeuwin Pachet zagen als Artemis, hun godin van de jacht. De Egyptenaren plaatsten haar echter aan de zijde van een verschijningsvorm van de valkgod Horus. De verering van…

 • De tempels van Ramses II te Aboe Simbel

  De tempels van Ramses II te Aboe Simbel

  De tempels van Ramses II uit de 19de dynastie werden tijdens zijn regeerperiode in de rotsen bij Aboe Simbel uitgehakt. De grootste tempel was gewijd aan de goden Ra-Horachte, Amon-Ra, Ptah en de vergoddelijkte Ramses II. De tweede, kleinere tempel was gewijd aan de godin Hathor en aan Nefertari, de grote koninklijke echtgenote van Ramses…

 • De tempel van Opet te Karnak

  De tempel van Opet te Karnak

  De tempel voor de nijlpaardgodin Opet bevindt zich binnen het tempelcomplex van Karnak te Loeksor. De huidige tempel is gebouwd over een eerder bouwwerk Amenhotep II uit de 18de dynastie tijdens het Nieuwe Rijk. De nu zichtbare delen van de tempel dateren echter uit de tijd van Ptolemaeus VIII Euergetes II. De decoraties zijn aangebracht…

 • De tempel van Monthoe in Medamoed – Ptolemaeën Tijd tot en met Romeinse Tijd

  De tempel van Monthoe in Medamoed – Ptolemaeën Tijd tot en met Romeinse Tijd

  In de Ptolemaeën Tijd is de gehele tempel van Monthoe in Medamoed vervangen door een nieuwe tempel. In tegenstelling tot de tempel uit het Middenrijk die meer noord-zuid gericht was, lag de nieuwe tempel oost-west gericht. Ongeveer 150 meter ten westen van de ingang liggen de restanten van een aanlegsteiger. In de oudheid was het…

 • De tempel van Monthoe in Medamoed – Eerste Tussenperiode tot het Nieuwe Rijk

  De tempel van Monthoe in Medamoed – Eerste Tussenperiode tot het Nieuwe Rijk

  Medamoed, in de oudheid bekend onder de naam Madoe   was een voorstad van Thebe en vormde de noordelijke grens van de Thebaanse provincie. Middenin het dorpje, op de oostoever van de Nijl zo’n acht kilometer ten noordoosten van Loeksor, ligt de tempel van Monthoe. De huidige restanten van deze tempel, gewijd aan Monthoe, zijn echtgenote Rattaoey…