Categorie: Religie – Godinnen

 • Katachtige goden in het oude Egypte

  Katachtige goden in het oude Egypte

  In het artikel Wilde katten in het oude Egypte staat beschreven welke acht wilde kattensoorten voorkwamen in het oude Egypte. Van deze katachtigen waren de Afrikaanse wilde kat en de leeuw de enige katachtigen die geassocieerd werd met goden. Van de zonnegod Ra is bekend dat hij de gedaante van een Afrikaanse wilde kat kon aannemen…

 • De goden Sjoe en Tefnoet

  De goden Sjoe en Tefnoet

  De goden Sjoe en Tefnoet zijn volgens de scheppingsmythe van Heliopolis één van de eerste goden die ontstonden. De scheppergod Atoem creëerde hen beiden en samen vormen ze een godenechtpaar. Sjoe is de god van de lucht en Tefnoet is de godin van de vochtigheid. Hun namen zijn ontstaan uit een klanknabootsing. Uit de mond…

 • De godin Hathor

  De godin Hathor

  De godin Hathor is één van de populairste en meest voorkomende godinnen van het oude Egypte. Haar echte oud-Egyptische naam is Hoet-Her, wat geschreven wordt met een Horus-valk die zich in het teken voor ‘domein’ bevindt. De letterlijke betekenis van haar naam wordt daarmee ‘Domein van Horus’. Ze wordt al genoemd in de Piramideteksten, maar…

 • De godin Maät

  De godin Maät

  De godin Maät is de verpersoonlijking van het gelijknamige begrip maät, wat waarheid, gerechtigheid en orde betekent. Bij de schepping van de wereld werd maät gecreëerd uit isfet, chaos en daardoor werd het kosmische evenwicht verwezenlijkt. Maät wordt voor het eerst genoemd in de Piramideteksten van het Oude Rijk. Daar staat ze in nauwe relatie tot de…

 • De godin Noet

  De godin Noet

  De hemelgodin Noet is één van de goden uit de Heliopolitaanse scheppingsmythe. Noet is de dochter van Sjoe en Tefnoet, de goden van lucht en vochtigheid. Zelf wordt ze gezien als de moeder van alle hemellichamen. Elke dag verdwijnen ze in haar lichaam en worden daarna opnieuw geboren. ‘s Avonds slokt ze de zon op en in de ochtend de sterren. Wanneer…

 • De godin Moet

  De godin Moet

  De herkomst van de godin Moet is erg onduidelijk. Teksten uit het Middenrijk noemen haar ‘Meesteres van Megeb’, naar een plaats in de tiende gouw van Opper-Egypte. Het ligt vlakbij het huidige Qaw el-Kebir, ongeveer halverwege Tell el-Amarna en Abydos. Maar verder is er weinig bekend over haar binding met deze plek. Waarschijnlijk was ze…

 • De godin Taweret

  De godin Taweret

  Taweret, de Egyptische nijlpaardgodin, werd in het oude Egypte vooral in verband gebracht met de vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte, en haar rol in geboorterituelen. Haar naam betekent in het Egyptisch ‘de grote’. De godin Taweret wordt meestal afgebeeld met een hoofd van een nijlpaard, de benen en armen van een leeuw en de staart van…

 • De godin Pachet

  De godin Pachet

  De godin Pachet is net als de godin Sachmet een angstaanjagende leeuwin die haar vijanden de meest vreselijke dingen kan aandoen. Haar naam betekent ‘zij die krabt’. Een rode zonsopkomst was volgens de Egyptenaren het gevolg van het openkrabben van de hemel door Pachet.  Ze werd ook wel ‘de godin bij de monding van de wadi’…

 • De godin Sachmet

  De godin Sachmet

  De godin Sachmet (of Sechmet) is de dochter van de zonnegod Ra. Ze is de belichaming van de meer agressieve kanten van anders vredelievende godinnen zoals Isis, Hathor, Moet en Bastet. Haar naam betekent ‘de Machtige’. Ze werd gezien als de godin van oorlog en vernieling en meer agressieve aspecten. Volgens de mythe viel ze…

 • De godin Neith

  De godin Neith

  De godin Neith is één van de oudst bekende godinnen van het oude Egypte. Van de late Predynastische Periode tot in de eerste Dynastische Periode was zij een belangrijke godin. Vanaf het Middenrijk tot in het begin van het Nieuwe Rijk neemt haar status echter af. In de 19de dynastie herkrijgt Neith haar belangrijke status.…