Categorie: Farao’s – Koningen

 • Ramses IV

  Ramses IV

  Ramses IV was de derde vorst van de 20ste dynastie volgens de Koningslijst. Ramses IV werd geboren als 2de zoon van Ramses III en Iset. Vorsten hadden vaak meerdere vrouwen en zijn vader had ook meerdere kinderen met zijn bijvrouw Teje. Omdat zijn oudere stiefbroers allemaal al overleden waren, werd hij in het 22ste regeringsjaar…

 • Mencheperra

  Mencheperra

  Farao Mencheperra was de derde vorst van de Thebaanse tak van de 21ste Thebaanse dynastie volgens de Koningslijst. Ondanks zijn lange regeerperiode zijn er nauwelijks voorstellingen van deze farao bekend. Een bronzen beeldje van Mencheperra als hogepriester-koning wordt bewaard in Rio de Janeiro. Een ander bronzen beeldje heeft de vorm van een sfinx en is…

 • Pinodjem I

  Pinodjem I

  Farao Pinodjem I was de tweede vorst van de Thebaanse tak van de 21ste dynastie volgens de Koningslijst. Tijdens de regering van Nesibanebdjedet I in Tanis was hij de hogepriester van Amon in Thebe. Al vanaf de tijd van priester Herihor erkenden de Thebaanse hogepriesters niet langer de soevereiniteit van de farao die in de Nijldelta…

 • Sethnacht

  Sethnacht

  Sethnacht was de eerste vorst van de 20ste dynastie volgens de Koningslijst. Hij was waarschijnlijk een kleinzoon van Ramses II. Na diens dood volgde een onrustige periode van 24 jaar waarin diverse koningen kort regeerden. Tijdens de regeerperiode van koningin Tawosret, de laatste farao van de 19de dynastie, heerste er zelfs een burgeroorlog. Volgens Papyrus Harris…

 • Ahmose I

  Ahmose I

  Farao Ahmose I was de eerste vorst van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Hij verdreef de Hyksos uit Egypte en herstelde de orde en rust in het land. Daarom wordt hij beschouwd als de grondlegger van het Nieuwe Rijk. Zijn vader, koning Tao uit de 17de dynastie, vocht tegen de overheersing van de Hyksos.…

 • De Hyksos

  De Hyksos

  De Hyksos worden beschouwd als een buitenlands volk dat tijdens de Tweede Tussenperiode in de 15de dynastie (1650 – 1535 v.Chr.) regeerde over Egypte. Ze waren waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit het tegenwoordige Libanon en het noorden van Syrië. Het woord ‘Hyksos’ is afgeleid van het oud-Egyptisch: Hekaoe chasoet, dat ‘heersers van de buitenlanden’ betekent. De geschiedschrijver…

 • Taharka

  Taharka

  Taharka was de zoon van farao Pianchy en de vierde farao van de 25ste Nubische dynastie, die volgens de Koningslijst viel in de Derde Tussenperiode. Rond 690 v.Chr. volgde hij zijn oudere broer Sjabitko op. Taharka zorgde ervoor dat zijn dochter, Amenirdis II, Godsvrouw van Amon werd in Thebe. Ongetwijfeld was dit bedoeld om te…

 • Ameny-Qemaoe

  Ameny-Qemaoe

  Farao Ameny-Qemaoe was de vijfde vorst van de 13de dynastie volgens de Koningslijst. Deze dynastie hoort tot het Middenrijk, maar al tijdens de 12de dynastie ontstond een rivaliserende dynastie in de Delta van kanaänitische oorsprong. Om te laten zien dat zij de rechtmatige afstammelingen van de vorsten van de 12de dynastie waren, begonnen de vorsten…

 • Thoetmoses II

  Thoetmoses II

  Farao Thoetmoses II was de vierde vorst van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Hij volgde zijn vader Thoetmoses I op. De moeder van Thoetmoses II was Moetnoferet, een bijvrouw van Thoetmoses I. Zij schonk hem nog twee andere zoons, maar die overleden allebei eerder dan hun vader.  Uit het huwelijk van Thoetmoses I met zijn…

 • Pianchy, de eerste Nubische farao

  Pianchy, de eerste Nubische farao

  Tijdens de Derde Tussenperiode was Egypte politiek verdeeld en verwikkeld in interne twisten tussen verschillende koningshuizen. Er ontstond in die periode een nieuwe lijn van heersers in het zuidelijke Nubië, die de autonome macht van het koninkrijk van Koesj herstelde. Na eeuwen van onderdrukking door Egypte, ontwikkelden deze Nubische heersers steeds meer de ambitie om…