De Godsvrouw van Amon

Godsvrouw Ahmes-Nefertari, Louvre, Parijs.

Vanaf het begin van het Nieuwe Rijk schonk de farao zijn koninklijke dochter of één […]

Chaëmwaset

Hogepriester van Ptah, Chaëmwaset,Louvre, Parijs.

Prins Chaëmwaset was de vierde zoon van farao Ramses II uit de 19de dynastie. […]