De bouw van de graven

Miniatuurgereedschap, RMO, Leiden.
Miniatuurgereedschap,
RMO, Leiden.

Aan het begin van de regering van een nieuwe farao uit het Nieuwe Rijk werd door de vizier en koninklijke architecten bepaald waar het graf voor de koning moest komen. Zij deden dit op gevoel, de Egyptenaren beschikten niet over apparatuur om de kwaliteit van het gesteente te bepalen.

Het kwam voor dat de locatie geologisch niet geschikt bleek te zijn en werd verlaten. Wanneer de locatie was goedgekeurd, werden er verschillende religieuze rituelen uitgevoerd. Tijdens deze rituelen werden kuilen gegraven waarin miniatuurgereedschap, religieuze symbolen en voedsel werden begraven.

Na deze zogenaamde stichtingsceremoniën werd met de bouw begonnen. De werklieden waren verdeeld in twee groepen. Een linker- en een rechtergroep. Elke groep steenhouwers bestond uit tien werklieden aangevoerd door een opzichter. Twee mannen hakten het kalksteen weg, de overige acht zorgden voor de afvoer van het uitgehakte steen. De verlichting in het graf was afkomstig van olielampjes. Aan de olie werd zout toegevoegd om te voorkomen dat de linnen lonten gingen walmen. De lont brandde precies vier uur; hierna was het tijd voor de lunch of zat de werkdag erop.

Detail uit het graf van Horemheb, 
Dal der Koningen, Loeksor.
Detail uit het graf van Horemheb,
Dal der Koningen, Loeksor.

Om ervoor te zorgen dat de graven nauwgezet werden uitgehakt, werden hulplijnen op de muren aangebracht. Hierdoor bleven de steenhouwers volgens plan werken. Terwijl de steenhouwers met koperen beitels, houten hamers en vuurstenen handbijlen het graf uithakten, waren andere werkers bezig om deze uitgehouwen wanden glad te maken. Er werd gecontroleerd of alle hoeken netjes negentig graden waren en of de wanden recht waren.

Vervolgens gingen de kunstenaars aan het werk. Zij brachten een dunne laag pleister aan op de muren. Hierna tekenden ze met rode inkt de contouren van de aan te brengen afbeeldingen en hiërogliefen. Hoofdschilders en schrijvers controleerden de afbeeldingen en teksten. Eventuele verbeteringen werden met zwarte inkt aangebracht. De afbeeldingen werden vervolgens of uitgehakt in haut-reliëf of op het pleisterwerk geschilderd.

PvG

Bronnen:
– Het Dal der Koningen, de graven en graftempels van West-Thebe – K. Weeks