De campagnes uit het 1ste regeringsjaar van Sethy I

Op het oostelijke deel van de noordelijke buitenmuur van de hypostyle hal in de tempel van Karnak staan de campagnes uit het 1ste regeringsjaar van Sethy I afgebeeld. De muur bestond oorspronkelijk uit drie registers. Over het algemeen moeten muurinscripties als deze van onder naar boven worden gelezen. Helaas is het bovenste register verloren gegaan. Omdat er geen losse blokken van dit stuk van de muur zijn gevonden, zijn er geen aanwijzingen waar en wanneer deze campagne heeft plaatsgevonden.

Sethy I verslaat Sjasoe-nomaden, tempel van Karnak, Loeksor.
Sethy I verslaat Sjasoe-nomaden,
tempel van Karnak, Loeksor.

Het onderste, eerste register doet verslag van een campagne tegen de Sjasoe-nomaden die heeft plaatsgevonden in het 1ste regeringsjaar van Sethy I. De gevechten vonden plaats langs de zogenaamde Horusweg, de verbinding tussen Egypte en Palestina. De Sjasoe vielen waarschijnlijk handelskaravanen op deze weg aan en verstoorden hiermee de handel en communicatie binnen het gebied.

Sethy I greep in en stuurde een leger om de Sjasoe aan te pakken. Op twee scènes is te zien hoe de koning vanaf zijn strijdwagen met pijl en boog de Sjasoe afslacht. De eerste scène vindt plaats langs de Horusweg, terwijl de tweede scène zich afspeelt buiten de poorten van de stad van Kanaän. De Sjasoe-nomaden waren geen gevaarlijke tegenstanders. Zij beschikten niet over strijdwagens en pijl en boog. Slechts bewapend met speren en bijlen, waren zij waarschijnlijk niet in staat om echte tegenstand te bieden tegen het Egyptische leger.

Op de andere scènes van dit register worden de gevangen genomen Sjasoe vastgebonden naar Egypte gevoerd, waar de gevangenen en een grote hoeveelheid oorlogsbuit aan Amon worden aangeboden. In het tweede, middelste, register staat een campagne in Palestina afgebeeld. Het bovenste deel van het register ontbreekt waardoor er geen illustrerende tekst is overgebleven. Het is echter wel mogelijk om de afgebeelde campagne te dateren.

In de eerste Bet Sjean-stèle wordt, naast andere bruikbare informatie, deze campagne namelijk beschreven en wordt een datering ervan vermeld. Het genoemde tijdstip is regeringsjaar één, derde maand van het derde seizoen, dag tien. Daarnaast geeft de Bet Sjean-stèle inzicht in de gebeurtenissen. Sethy I wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de vijand in de plaats Hammath is en van plan is om met een troepenmacht Bet Sjean te veroveren. Ook de plaats Pella is opstandig. De koning reageert door drie legeronderdelen op campagne te sturen. De Amon-divisie wordt richting Hammath gestuurd, de Ra-divisie naar Bet Sjean en de Seth-divisie naar Yanoam.

Sethy I verslaat de vijand, 
tempel van Karnak, Loeksor.
Sethy I verslaat de vijand,
tempel van Karnak, Loeksor.

Op de afbeeldingen in Karnak staat een aanval op Yanoam afgebeeld. Wanneer deze afgebeelde aanval op Yanoam dezelfde is als de aanval op de Bet Sjean-stèle dan is het mogelijk om de afbeeldingen te dateren in het 1ste regeringsjaar van Sethy I.

De stèle maakt ook duidelijk dat Sethy I zelf niet aanwezig was bij de campagne tegen de verschillende Palestijnse steden. Dit blijkt uit de woorden dat ‘zijne majesteit het leger op pad stuurde’; er wordt niet vermeld dat de koning samen met zijn leger op campagne ging.

Waarschijnlijk ging Sethy I zelf met een legeronderdeel naar het noorden. In een tweede scène uit het middelste register is te zien dat Sethy I bij de stad Djoer, het huidige Tyrus in Zuid-Libanon, tribuut in de vorm van cederhout in ontvangst neemt van de Libanese leiders.Tussen verschillende wetenschappers is er onenigheid over het verloop van de twee campagnes.

Een groep stelt dat er sprake is van één campagne waarin werd afgerekend met zowel de Sjasoe als de opstandige Palestijnse steden. Een motivatie voor deze veronderstelling is dat er in het tweede register geen sprake is van een vertrek uit Egypte als beginpunt van een tweede campagne. Tegenstanders van deze theorie stellen dat Sethy I tussen de twee campagnes terug is gekeerd naar Egypte. Een bewijs hiervoor is volgens hen een stèle uit de tempel van Ptah te Karnak die als datum het 1ste regeringsjaar heeft en melding maakt van het ‘vieren van de eerste overwinning van zijne majesteit’.

De campagne tegen Palestina vond plaats aan het einde van het 1ste regeringsjaar; wanneer met deze eerste overwinning een gecombineerde campagne tegen de Sjasoe en de Palestijnse steden is beschreven, hield dit in dat Sethy I direct na de campagne met grote snelheid terugkeerde naar Egypte en doorreisde naar Thebe om de overwinning te vieren.

Hier was volgens deze wetenschappers geen reden voor, omdat Sethy I twee maanden later toch naar Thebe zou reizen om deel te nemen aan het Opet-festival. Deze wetenschappers veronderstellen dat de campagne tegen de Sjasoe in het begin van het 1ste regeringsjaar heeft plaatsgevonden. Aan het einde van het 1ste regeringsjaar wordt Sethy I op de hoogte gebracht van de opstandige Palestijnse steden waar tegen wordt opgetreden.

PvG

Lees ook: De latere campagnes van Sethy I

Bekijk ook de koningskaart van Sethy I

Bronnen:
– The road to Kadesh (2nd revised edition) – B. Murnane
– War in ancient Egypt – A. Spalinger
– Artikel uit JARCE 1979 – A. Spalinger