De Memnonkolossen, zitbeelden van Amenhotep III, Loeksor