De grafschacht van koningin Hetepheres

Stoel uit het graf van Hetepheres, 
Egyptisch museum, Caïro.
Stoel uit het graf van Hetepheres,
Egyptisch museum, Caïro.

In 1925 deed de fotograaf van de ‘Harvard University – Boston Museum of Fine Arts expeditie’ een ontdekking op het Plateau van Gizeh. Per toeval stuitte hij bij het zoeken naar een goede plaats voor zijn statief op een ongewoon stukje gips.

Toen het gips was weggehaald, vond men een holte die was opgevuld met kleine, mooi afgewerkte stukken kalksteen. Toen ook die waren verwijderd, kwam een trap te voorschijn. Deze leidde naar een schacht, waar in het verleden waarschijnlijk nooit een bouwwerk op heeft gestaan.

Op ongeveer negen meter diepte vond men een kleine nis met overblijfselen van voedseloffers. Op een diepte van vierentwintig meter troffen de archeologen een zorgvuldig afgewerkte vloer aan. Toen deze vloer en de laag eronder was verwijderd, werd de rand van het plafond van een kamer ontdekt. Deze kamer bevatte de grafinventaris van koningin Hetepheres. Zij was de vrouw van Snofroe en de moeder van Choefoe, uit de 4de dynastie tijdens het Oude Rijk.

Sieradenkist van Hetepheres, 
Egyptisch museum, Caïro.
Sieradenkist van Hetepheres,
Egyptisch museum, Caïro.

De voornaamste voorwerpen uit haar graf waren een baldakijn, een bed, een leunstoel, een draagstoel en een juwelenkistje. Verder werden gouden sandalen, schalen, kommen en kannen aangetroffen. Ook lagen in haar graf zilveren armbanden en wandelstokken. Toen alle voorwerpen waren verwijderd, bleef alleen een albasten sarcofaag over. Op drie maart 1927 werd deze geopend.

Helaas was de sarcofaag leeg. In een van de wanden van het vertrek was een nis, zorgvuldig afgedekt met gips en steenblokken. Toen dit alles was verwijderd, kwam een albasten kistje tevoorschijn met vier zakjes voor de gebalsemde organen. Dit kistje mag worden opgevat als een voorloper van de kanopenkruiken. De vondst bewees dat een echte begrafenis heeft plaatsgevonden. Maar waar de mummie van Hetepheres is gebleven, is nooit opgehelderd.

Haar grafinventaris is tegenwoordig te zien in het Egyptisch museum in Caïro.

PvG

Bronnen:
– The Complete Pyramids – M. Lehner
– De Piramiden van Egypte – A. Siliotti
– Mountains of the Pharaohs – Z. Hawass