Provinciale trappenpiramides

De piramide te El-Koela.
De piramide te El-Koela.

Momenteel zijn er zeven trappenpiramides die bekend staan als ‘de provinciale trappenpiramides’. Wat precies het doel was van deze relatief kleine piramides is tot op heden niet duidelijk. Er wordt bijvoorbeeld verondersteld dat ze het geboorteland van de echtgenoten van de farao aanduiden, of dat deze piramides heilige plaatsen van Horus en Seth waren.

Een andere suggestie is dat ze het symbool van de oerheuvel zouden zijn. Weer een andere veronderstelling is dat deze piramides de plaats van tijdelijke koninklijke residenties markeerden. In geen van de piramides zijn tot op heden grafkamers of andere ruimten aangetroffen. Het lijkt er dus op dat deze bouwwerken volledig massief zijn. De hellingshoek was niet steil, tussen de tien en de vijftien graden. Ook het aantal ‘treden’ was gering, drie tot vijf stuks. Momenteel varieert de hoogte van de piramides tussen de vier en acht meter.

Het is duidelijk dat de provinciale trappenpiramides gebouwd zijn in de late 3de, begin 4de dynastie tijdens het Oude Rijk. De meest zuidelijke staat op het eiland Elephantine. Bij deze piramide is een grote granieten kegel gevonden met daarop de inscripties van de naam van farao Hoeni, de laatste farao van de 3de dynastie. Door deze vondst wordt deze piramide toegeschreven aan Hoeni.

Via de plaatsen Edfoe, El-Koela, Ombos, Sinki, Zawiyet El-Meltin en Seila gingen de bouwactiviteiten noordwaarts. Hoewel de vijf zuidelijke piramides verschillen van de twee noordelijke (Zawiyet El-Meltin en Seila) gaat men er toch vanuit dat het hier om een bouwprogramma gaat van één farao. Mogelijk was dit Hoeni en werd het programma voltooid door zijn zoon Snofroe.

De piramide te Seila.
De piramide te Seila.

De zevende trappenpiramide werd gebouwd door Snofroe, de eerste farao van de 4de dynastie. Deze werd gebouwd in de plaats Seila, dichtbij de Fajoem, en is daarmee de meest noordelijke van de zeven. In 1987 vond de Brigham Young University Expedition een restant van een offerplaat met daarop inscripties van de naam van Snofroe, reden om dit bouwwerk toe te schrijven aan deze farao.

Snofroe zou in zijn regeerperiode nog drie andere piramides bouwen, namelijk één in Meidoem en twee in Dasjoer. Deze drie piramides waren beduidend groter en werden alle drie voorzien van grafkamers en gangenstelsels. De indeling van deze piramides was vernieuwend en ze zouden de nieuwe standaard worden voor de piramides die later werden gebouwd.

RR

Bronnen:
– The Complete Pyramids – M. Lehner