Egyptologie

Een van de oudste geschreven bronnen over Egypte dateert uit de tijd rond 450 v.Chr. De Griekse geschiedschrijver Herodotus gaf -vaak in hoogoplopende verbazing- een beschrijving van Egypte tijdens zijn reis door het land. De moderne Egyptologie is echter het gevolg van de militaire campagne van Napoleon Bonaparte in 1798. Een wetenschappelijke expeditie trok met het leger van Napoleon mee naar Egypte. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in de Description de l’Égypte, wat een enorme interesse voor het oude Egypte tot gevolg had. Via avonturiers en reizende verzamelaars kwamen musea in Europa in het bezit van prachtige kunstvoorwerpen. In 1822 ontcijferde de Fransman Jean-François Champollion het Egyptische hiërogliefenschrift. Hiermee werden Oudegyptische teksten na eeuwen van mysterie weer toegankelijk. De ontdekking van Champollion wordt gezien als het beginpunt van de egyptologie als wetenschap.


Egyptologen
Pioniers