Geografie

Egypte bestaat tegenwoordig voor het grootste deel uit onvruchtbare woestijn. Slechts op een smalle strook landbouwgrond aan de oevers van de Nijl is bewoning mogelijk. In de oudheid werd het land verdeeld in twee belangrijke gebieden. Opper-Egypte was het vruchtbare gebied langs de Nijl tussen Assoean en Caïro. Neder-Egypte besloeg het gebied van de Nijldelta. Ten zuiden van Assoean lag het gebied dat werd aangeduid met Koesj, het huidige Nubië. Lange tijd domineerden de Egyptenaren dit gebied. Ze haalden er vele rijkdommen vandaan zoals goud, ebbenhout en wierook. Een aanzienlijk deel van Nubië verdween onder het water na de aanleg van het Nassermeer.


Delta
Nijldal
Nubië
Oases
Steengroeven