Grafgiften Eregoud

Eregoud van Djehoety, RIjksmuseum van Oudheden Leiden