De orakeltempel van Amon – beschrijving van de tempel

De Amontempel, Siwa-oase.
De Amontempel, Siwa-oase.

De orakeltempel van Amon is opgetrokken in een Egyptisch-Griekse mengstijl. Het metselwerk geeft aan dat er Griekse bouwmeesters aan het werk zijn geweest. De orakeltempel bestaat uit een open voorhof van 22 bij 11 meter met een façade van 8 meter hoog. De façade heeft een typisch Egyptische kroonlijst van 2,22 meter breed.

In de Ptolemaeën Tijd werd hier een muur aan toegevoegd met aan weerszijden een Dorische zuil. Slechts één van deze zuilen is nog intact. Na de façade komt de bezoeker in twee zalen. De toegang naar de eerste zaal is aan weerszijden voorzien van een nis. Aan de westzijde bevindt zich een doorgang die waarschijnlijk toegang verschafte tot het koninklijk paleis.

Smalle nis voor de opslag van voorwerpen voor de dagelijkse cultus, Amontempel.
Smalle nis voor de opslag
van voorwerpen voor de
dagelijkse cultus, Amontempel.

De doorgang naar het tweede vertrek bevindt zich niet geheel in het midden van de wand.
De muur aan de westzijde is iets langer dan de oostzijde. Het tweede vertrek heeft drie doorgangen in de noordwand. In de vloer bevindt zich de ingang naar een crypte. De linker doorgang leidt naar een groot vertrek waar wellicht de voorspellende teksten van de orakels werden uitgedeeld, voorgelezen en vertaald. De rechter doorgang leidt naar een soort smalle nis. Deze nis was waarschijnlijk bedoeld als opslagplaats voor de voorwerpen die werden gebruikt voor de dagelijkse cultus. In de linkerwand van dit smalle vertrek zijn drie nissen aangebracht. Een modern gat in de muur biedt zicht op een geheime gang erachter.

Via de middelste doorgang bereikt men het allerheiligste, tevens het enige vertrek met inscripties. Aan de oostzijde van de ingang is farao Ahmose II (Amasis) te zien met de kroon van Neder-Egypte. Hij brengt offers aan acht goden waaronder de Thebaanse goden Amon, Moet en Chonsoe. De andere goden zijn ernstig beschadigd en moeilijk te identificeren.

Naast de westzijde van de deur bevond zich een afbeelding van de gouverneur van de oase. De afbeelding van zijn lichaam is vernietigd, maar nog net zichtbaar is zijn haar met daarin een veer. Uit deze veer valt op te maken dat hij een heerser van Libische afkomst was. Zijn naam ‘Sethirdes’ en zijn titel ‘leider van de woestijnlanden’ zijn ook nog goed te lezen. Ook hij offert aan acht goden waaronder Amon-Ra, Moet, Thot en diens echtgenote Nehemtaoey.

Doorgangen naar het allerheiligste van de Amontempel.
Doorgangen naar het allerheiligste
van de Amontempel.

In het heiligdom is nog duidelijk aan de richels bovenaan de wanden te zien dat zich hier oorspronkelijk een plafond bevond. Daarboven was een lage kruipruimte die alleen bereikbaar was via het dak. In de oudheid was de tempel aan de zuidwestzijde voorzien van een trap naar het dak. Deze is echter met een deel van de rotswand naar beneden gestort.

Er bestaan twee theorieën over het uitspreken van de orakels. Mogelijk lagen priesters in de lage kruipruimte boven het plafond om zo de vragen te horen die aan het orakel gesteld werden. Vervolgens zouden zij de antwoorden opschrijven in ‘het heilige schrift van Thot’ oftewel hiërogliefen, om ze vervolgens uit te reiken in het grote vertrek naast het heiligdom.

Een andere mogelijkheid biedt de geheime gang aan de oostzijde naast het heiligdom. Hier bevinden zich vlak onder het plafond een tweetal gaten. Priesters konden hier de vragen beluisteren en erop antwoorden middels ‘de stem van het orakel’.

LdJ

Lees ook: Orakeltempel van Amon in de Siwa-oase – geschiedenis

Bronnen:
– Siwa Oasis – A. Fakhry
– Siwa, past and present – A. el-Aziz El-Rahman Aldumairy
– The Western Desert of Egypt – C. Vivian
– Foto van de smalle nis – Lida de Jong