Ramses I

Paramessoe, de latere Ramses I, Egyptisch Museum, Caïro.
Paramessoe, de latere Ramses I,
Egyptisch Museum, Caïro.

Farao Ramses I was de eerste vorst van de 19de dynastie volgens de Koningslijst. Paramessoe, zoals hij voor zijn kroning heette, was afkomstig uit de noordoostelijke Delta. Net als zijn vader maakte hij carrière in het leger. Tijdens de regering van Horemheb was hij de opperbevelhebber van het Egyptische leger. Later werd hij vizier.

Horemheb, die kinderloos bleef, wees Paramessoe aan als zijn opvolger. Dit was een bewuste keuze aangezien Paramessoe al een volwassen zoon en kleinzoon had. Hiermee zou dezelfde dynastie Egypte kunnen leiden. Daarnaast had Paramessoe waarschijnlijk dezelfde opvattingen over het bestuur en de religie als Horemheb. Zo zou diens ingezette politiek m.b.t. het uitwissen van de Amarnaperiode voortgezet worden.

Toen Horemheb in 1291 v.Chr. overleed en Paramessoe als Ramses I de troon besteeg, was hij al op gevorderde leeftijd. Hij heeft slechts anderhalf tot twee jaar geregeerd.

Vanwege zijn korte regeerperiode heeft hij weinig sporen achtergelaten. Een stèle uit Wadi Halfa, gedateerd in het 2de regeringsjaar, herdenkt de giften en werkzaamheden uitgevoerd aan een tempel van Horus. Op de tweede pyloon in de tempel van Karnak is een aantal reliëfs met de naam van Ramses I aangebracht. Lange tijd waren er vermoedens dat Ramses I begonnen was met de bouw van de grote hypostyle hal in de tempel van Karnak.

Ramses I, Dal der Koningen, Loeksor.
Ramses I, Dal der Koningen, Loeksor.

Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat dit niet het geval is geweest. Wel is het mogelijk dat Ramses I de buitenmuren, die de tweede en derde pyloon verbinden, heeft gebouwd. Van de door Ramses I gevoerde buitenlandse politiek is niet of nauwelijks iets bekend. Aan de hand van de in Wadi Halfa gevonden stèle zijn er vermoedens dat hij kleine acties uit liet voeren in Nubië.

Zijn graf in het Dal der Koningen (KV 16) is klein en is duidelijk haastig gebouwd. Er is geen persoonlijke dodentempel van hem gevonden. Zijn zoon Sethy I wijdde een deel van zijn eigen dodentempel in Qoerna aan de cultus van zijn overleden vader. De hoofdvrouw van Ramses I, Satra, was de eerste koninklijke echtgenote die in het Dal der Koninginnen werd begraven. Haar graf (QV 38) was, net als het graf van haar echtgenoot, nog niet voltooid bij haar overlijden.

Ramses I had aan het begin van zijn regeerperiode zijn zoon Sethy benoemd tot opperbevelhebber van het leger en vizier. Hierdoor werd hij voorbereid op het toekomstige koningschap. De troonopvolging door Sethy I verliep dan ook zonder problemen.

PvG

Zie ook de koningskaart voor meer informatie over deze farao.

Bronnen:
– The Complete Royal Families of Ancient Egypt – A. Dodson en D. Hilton
– Chronicle of the Pharaohs – P.A. Clayton
– Karnak evolution of a temple – E. Blyth
– Ancient records of Egypt vol. 3 –  J.H. Breasted
– The monuments of Seti I: Epigraphic, Historical and art historical analysis – P.J. Brand