Samenleving

Ongeveer zevenduizend jaar geleden vestigden zich de eerste bevolkingsgroepen aan de oevers van de Nijl. In de loop der eeuwen ontwikkelde zich een beschaving die vele bijzondere bouwwerken en kunstschatten zou gaan voortbrengen. De Egyptenaren waren één van de oudste volken die een schriftsysteem ontwikkelden. Vooral religieuze teksten, maar ook politieke gebeurtenissen werden in hiërogliefenschrift opgetekend. De godenwereld en de daarmee samenhangende cultus en rituelen in de tempels speelden een belangrijke rol in het leven van elke Egyptenaar. De tijd waarin de farao’s over Egypte regeerden heeft ongeveer drieduizend jaar stand gehouden.


Ambachten
Bekende personen
Dagelijks leven
Flora & Fauna
Leger