Verzorging

  • Haardracht en pruikenHaardracht en pruiken
    Koningin Neferoe wordt gekapt,Brooklyn Museum, New York. Haardracht was een belangrijk onderdeel van de cultuur in het oude Egypte. Dit blijkt uit talloze archeologische vondsten, kunstvoorwerpen en voorstellingen op grafwanden. Ook literaire teksten maken melding van de verzorging van het hoofdhaar. Zo staat in het levensverhaal van Sinoehe beschreven: ‘Men liet de jaren verdwijnen van mijn …
    Lees meer…