Siptah

Detail graf farao Siptah, KV 47, Loeksor.
Detail graf farao Siptah,
KV 47, Loeksor.

Farao Siptah was de zevende vorst van de 19de dynastie volgens de Koningslijst. Na het overlijden van Sethy II volgde hij hem op. Het is echter niet geheel duidelijk of hij een zoon was van Sethy II. Het lijkt erop te wijzen dat hij een zoon was van farao Amenmesse.

Op een beeld in het ‘Staatliches Museum Ägyptischer Kunst’ in München zit Siptah volgens de inscriptie op de schoot van een koning. Uit de tekst op het beeld blijkt dat het hier om zijn vader gaat. De beeltenis van de farao is echter moedwillig beschadigd.

Uit de context van de geschiedenis aan het einde van de 19de dynastie valt op te maken dat het hier vrijwel zeker gaat om farao Amenmesse. Na zijn dood zijn al zijn beeltenissen doelbewust beschadigd of geüsurpeerd.

Wie de moeder was van Siptah is onbekend. Op een beeld van Amenmesse en zijn echtgenote, dat in de tempel van Karnak staat, is haar cartouche beschadigd. Lang heeft men gedacht dat haar naam Tiaa was vanwege materiaal met deze naam dat is aangetroffen in het graf van Siptah, KV 47. Uit onderzoek is echter gebleken dat dit materiaal afkomstig moet zijn uit het naastgelegen graf KV 32 van Tiaa, de moeder van Thoetmoses IV.

Sjabti farao Siptah, Metropolitan Museum of Art, New York.
Sjabti farao Siptah,
Metropolitan Museum
of Art,
New York.

Bij zijn troonsbestijging is Siptah nog te jong om zelf te regeren. Daarom treedt Tawosret, weduwe van Sethy II op als zijn regentes. Ook een kanselier genaamd Bay bekleedde een belangrijke rol tijdens dit regentschap. Uit inscripties blijkt dat hij net zo machtig was als Tawosret. In het begin van zijn regeerperiode draagt hij de naam ‘Ramses-Siptah’. Na zijn 3de regeringsjaar verandert hij zijn naam in ‘Merenptah-Siptah’. In het 5de regeringsjaar verandert Tawosret alle titels van Siptah en geeft zichzelf alle koninklijke titels om vervolgens zelfstandig te gaan regeren.

Er zijn slechts weinig monumenten bekend van Siptah. Behalve zijn graf, KV 47, zijn alleen de restanten van zijn kleine dodentempel op de westoever bij Thebe gevonden. Deze is gelegen tussen de eerste dodentempel van Thoetmoses III en het Ramesseum.

Siptah is waarschijnlijk niet ouder geworden dan twintig jaar en is voor zover bekend nooit gehuwd geweest. Hij stierf tijdens zijn 6de regeringsjaar. In 1898 is zijn mummie door Victor Loret (1859 – 1946) teruggevonden in het graf van Amenhotep II (KV 35). Daar lagen in een cachette meerdere mummies van farao’s uit de 19de dynastie. De mummie van Siptah vertoont tekenen van een klompvoet.

LdJ

Zie ook de koningskaart voor meer informatie over deze farao.

Bronnen:
– The complete royal families of Ancient Egypt – A. Dodson
– Monarchs of the Nile – A. Dodson
– A history of Ancient Egypt – N. Grimal