strijdwagen, Nationaal Museum van de Archeologie,Florence, rr