Decoraties in het graf van Toetanchamon

Decoraties op de noordwand van het graf

De enige decoraties in het graf van Toetanchamon bevinden zich in […]

Aton

Achnaton en Nefertiti aanbidden de Aton. Reliëf uit de tempel van Karnak. Neues Museum Berlijn.

Aton als mens met een valkenkop en een zonneschijf. Reliëf uit de tempel van Karnak, Neues Museum, Berlijn

[…]