Tag: koningslijst

 • Mencheperra

  Mencheperra

  Farao Mencheperra was de derde vorst van de Thebaanse tak van de 21ste Thebaanse dynastie volgens de Koningslijst. Ondanks zijn lange regeerperiode zijn er nauwelijks voorstellingen van deze farao bekend. Een bronzen beeldje van Mencheperra als hogepriester-koning wordt bewaard in Rio de Janeiro. Een ander bronzen beeldje heeft de vorm van een sfinx en is…

 • Pinodjem I

  Pinodjem I

  Farao Pinodjem I was de tweede vorst van de Thebaanse tak van de 21ste dynastie volgens de Koningslijst. Tijdens de regering van Nesibanebdjedet I in Tanis was hij de hogepriester van Amon in Thebe. Al vanaf de tijd van priester Herihor erkenden de Thebaanse hogepriesters niet langer de soevereiniteit van de farao die in de Nijldelta…

 • Sethnacht

  Sethnacht

  Sethnacht was de eerste vorst van de 20ste dynastie volgens de Koningslijst. Hij was waarschijnlijk een kleinzoon van Ramses II. Na diens dood volgde een onrustige periode van 24 jaar waarin diverse koningen kort regeerden. Tijdens de regeerperiode van koningin Tawosret, de laatste farao van de 19de dynastie, heerste er zelfs een burgeroorlog. Volgens Papyrus Harris…

 • Koningslijsten

  Koningslijsten

  Een koningslijst is een term die door Egyptologen wordt gehanteerd. De term verwijst naar de lijsten van namen en titels van Egyptische farao’s die bewaard zijn gebleven. De ideologie van het Egyptische koningschap hield in dat het werd beschouwd als erfenis van de goden. De god Horus zou het koningschap hebben overgedragen aan de sterfelijke…

 • De priester en historicus Manetho

  De priester en historicus Manetho

  Manetho was een Egyptische priester en historicus. Over zijn leven is weinig bekend. Vermoedelijk is hij aan het eind van de 4de eeuw v.Chr. geboren in Djebnetjer, door de Grieken verbasterd tot Sebennytos. Dat is het huidige Samannoed, een plaats in het noorden van de Nijldelta. Maar er zijn ook bronnen die Mendes of Heliopolis…