Meubelmakers

Ambachtslieden aan het werk, TT181 Nebamon en Ipoeki.

Het meeste meubilair uit het oude Egypte dat bewaard is gebleven, […]