Meubelmakers

Ambachtslieden aan het werk, TT181 Nebamon en Ipoeki.

Het meeste Egyptische meubilair dat bewaard is gebleven, is afkomstig […]