De kat in het oude Egypte – dagelijks leven

De katgodin Bastet, Roemer-Pelizaeus Museum, Hildesheim

In de Predynastische Tijd begonnen de Egyptenaren permanente nederzettingen te stichten met […]