Tag: oude Egypte

 • Sport in het oude Egypte: tweestrijd en boksen

  Sport in het oude Egypte: tweestrijd en boksen

  Het motief van een tweestrijd is van oudsher erg populair in Egypte. Het verwijst indirect naar de dualiteit in de samenleving die sinds de eenwording van Opper- en Neder-Egypte altijd een rol is blijven spelen. In de mythologie wordt dit tot uiting gebracht in de strijd tussen Horus en Seth. Deze rivaliserende goden betwisten het…

 • Sport in het oude Egypte: stokgevechten

  Sport in het oude Egypte: stokgevechten

  Het meest populaire spel onder schippers van het Oude Rijk was het stokgevecht, het zogenaamde ‘stotende vissers’. Dit schaduwgevecht was een populaire, maar ook ruwe sport in het oude Egypte. Het staat veelvuldig afgebeeld in mastaba’s en werd gespeeld op smalle kanalen en de vertakkingen van de Nijl. De lichte papyrusboten zijn vaak zwaar beladen…

 • Sport in het oude Egypte: vissen

  Sport in het oude Egypte: vissen

  De oude Egyptenaren kenden diverse methoden om vis te vangen, namelijk met netten, met een speer of harpoen waaraan vissen gespietst werden of met hengels. Omdat de belangrijkste reden om vis te vangen de behoefte aan eten was, kunnen vanuit ons hedendaags perspectief niet alle methodes als sport worden beschouwd. Visvangst met nettenVanuit boten konden…

 • Lekkernijen in het oude Egypte

  Lekkernijen in het oude Egypte

  Uit verschillende poëtische teksten wordt duidelijk dat de Egyptenaren een grote voorkeur hadden voor zoete producten. Voorstellingen in graven tonen lekkernijen als druiven, vijgen, dadels en de vruchten van de doempalm. Een belangrijk zoetmiddel was de peulvrucht van de Johannesbroodboom. Als hiëroglief werd het gebruikt om er het woord ‘zoet’ mee uit te drukken. Vanaf…

 • Versieringstechnieken van meubels

  Versieringstechnieken van meubels

  De meeste Egyptische meubels die bewaard zijn gebleven, zijn afkomstig uit de graven van hooggeplaatste personen. Dankzij deze vondsten is veel kennis vergaard over de technieken waarover Egyptische meubelbewerkers beschikten om meubels te versieren. Meubels konden worden beschilderd, gevernist, verguld of ingelegd met halfedelstenen of glas. BeschilderingMeubels werden op verschillende manieren opgewerkt. De meubels voor…

 • Meubels in het Rijksmuseum van Oudheden

  Meubels in het Rijksmuseum van Oudheden

  De grote leunstoel met leeuwenpoten uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden komt vermoedelijk uit een Memfitisch graf. Het is waarschijnlijk uit cederhout vervaardigd. De vorm van de stoel is kenmerkend voor het luxe stoeltype uit het Nieuwe Rijk. Hoge ambtenaren zijn vaak gezeten op dergelijke stoelen afgebeeld in de graven. De…

 • Meubelmakers

  Meubelmakers

  Het meeste meubilair uit het oude Egypte dat bewaard is gebleven, is afkomstig uit de graven van hooggeplaatste personen. Dit geeft een wat vertekend beeld van de meubelkunst van de Egyptenaren. Aan de hand van deze grafvoorwerpen is echter veel kennis verworven over de technische vaardigheden waarover de Egyptische meubelmakers beschikten. Het blijkt dat zij…

 • Drank in het oude Egypte

  Drank in het oude Egypte

  De kennis over de eet- en drinkgewoonten van de Egyptenaren is vooral gebaseerd op de voorstellingen en voorwerpen uit graven. De Egyptenaren kenden diverse soorten dranken, waaronder melk, bier en wijn. Bier behoorde tot het dagelijks voedsel en werd door alle lagen van de bevolking gedronken. Melk en wijn behoorden niet tot het dagelijkse menu.…

 • Sport in het oude Egypte: zwemmen

  Sport in het oude Egypte: zwemmen

  In een land dat grotendeels afhankelijk was van de Nijl was zwemmen niet alleen een geliefd tijdverdrijf, maar vaak ook noodzakelijk om te overleven. Het Oudegyptische woord voor ‘in het water zijn’ of ‘zwemmen’ luidt mehie. Het determinatief bij dit woord is een teken dat een zwemmende man weergeeft. Het Egyptische zwemmen lijkt enigszins op…

 • Sport in het oude Egypte: boogschieten

  Sport in het oude Egypte: boogschieten

  De pijl en boog behoren tot de oudste wapens en werden voornamelijk gebruikt in de strijd en om ermee te jagen. Afbeeldingen van jagers die met hun pijl en boog een prooi najagen zijn vooral uit prehistorische rotstekeningen bekend. Ook komen deze voorstellingen voor op Naqada vazen, ivoren handvatten van vuurstenen messen en schminkpaletten uit…