Pinodjem I

Pinodjem I was de tweede vorst van de Thebaanse tak van de 21ste dynastie volgens de Koningslijst. Tijdens de regering […]