Serapis

Serapis, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Tijdens de regering van Ptolemaeus I werd de Griekse bevolking aangemoedigd om zich […]