De krokodil in het oude Egypte

De rituele jacht graf van Menna

De Nijlkrokodil (Crocodylus niloticus) is een reptiel en behoort tot de oudste […]