Tag: Thoetmoses II

  • Thoetmoses II

    Thoetmoses II

    Farao Thoetmoses II was de vierde vorst van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Hij volgde zijn vader Thoetmoses I op. De moeder van Thoetmoses II was Moetnoferet, een bijvrouw van Thoetmoses I. Zij schonk hem nog twee andere zoons, maar die overleden allebei eerder dan hun vader.  Uit het huwelijk van Thoetmoses I met zijn…