Tag: Thoetmoses

  • Thoetmoses III

    Thoetmoses III

    Farao Thoetmoses III was de zesde vorst van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Hij was de zoon van farao Thoetmoses II en een van zijn bijvrouwen, Aset. Thoetmoses II stierf jong, waarschijnlijk rond zijn dertigste. Hoe oud zijn zoon toen precies was, is niet bekend. Schattingen variëren van drie tot twaalf jaar. In ieder…