Versieringstechnieken van meubels

Ambachtsman aan het werk.

De meeste Egyptische meubels die bewaard zijn gebleven, zijn afkomstig uit de graven van hooggeplaatste […]