Teksten

Het Egyptische hiërogliefenschrift is voortgekomen uit de noodzaak om jaartallen en namen van koningen vast te leggen voor administratieve doeleinden. Vanuit de eerste tekens ontwikkelde zich een compleet schriftsysteem. Omdat schrijven met sierlijke hiërogliefen tijdrovend was, ontwikkelde men voor dagelijks gebruik een soort snelschrift: het hiëratisch. Onder de vele teksten die bewaard zijn gebleven, vinden we onder meer verslagen van oorlogen, religieuze teksten zoals mythen over de goden, en magische spreuken die de dode zouden begeleiden tijdens zijn reis door het dodenrijk. Deze teksten werden vooral aangebracht op wanden van piramides en tempels. Daarnaast zijn ook prachtige liederen, liefdesgedichten en rechtbankverslagen bekend. Deze teksten werden voornamelijk opgeschreven op papyrus en ‘ostraka’, Oudgrieks voor scherven.


Faraonische
Religieus
Tekstvertalingen
Mythes
Wijsheidsleer
faraonisch (teksten)religieus (teksten)tekstvertalingen
mytheswijsheidsleer