Dodentempels

Ramses II tempel Abydos

Ramses II tempel Abydos

Een paar honderd meter ten noorden van de beroemde tempel van Sethy I in Abydos ligt de tempel van Ramses II. Maar weinig mensen vereren deze relatief kleine, maar zeer mooie tempel, met een bezoek. Jammer genoeg is de tempel niet in zijn geheel bewaard gebleven. Wat ervan over is, toont aan dat dit bouwwerk tot de meest elegant gedecoreerde en ...

Het Ramesseum

Het Ramesseum

Farao Ramses II uit de 19de dynastie bouwde één van de grootste bouwwerken op de Thebaanse westoever. Zijn dodentempel met de naam ‘Tempel van miljoenen jaren van Oeser-Maät-Ra verenigd met Thebe in het domein van Amon ten westen van Thebe’ besloeg oorspronkelijk zes hectare. Bij reizigers uit de oudheid stond het bouwwerk bekend als het ...

De Qoernatempel van Sethy I

De Qoernatempel van Sethy I

Sethy I uit de 19de dynastie bouwde de noordelijkste van alle dodentempels van de Thebaanse regio. In het Oudegyptisch heette de omgeving waar de tempel werd gebouwd ‘chefet-her-neb-es’ wat ‘tegenover haar de heer’ betekent. De heer was Amon-Ra. De tempel van Amon-Ra, de Karnaktempel, lag aan de overkant van de Nijl tegenover die van Sethy ...

De Memnon-kolossen

De Memnon-kolossen

Op de westoever van de Nijl aan de rand van het vruchtbare gebied in Kom el-Hetan staan twee enorme zitbeelden van farao Amenhotep III uit de 18de dynastie. Elk beeld is uit één stuk kwartsiet gehouwen en circa 20 meter hoog. Het gewicht van ieder beeld, exclusief het voetstuk, wordt geschat op circa 1.000 ton. ...

De Medinet Haboe-tempel van Ramses III

De Medinet Haboe-tempel van Ramses III

Het zuidelijkste tempelcomplex van West-Thebe is Medinet Haboe. De naam betekent in het Arabisch ‘de stad van Haboe’ een mogelijke verwijzing naar de dodentempel van Amenhotep, de zoon van Hapoe uit de 18de dynastie. Zijn dodentempel ligt driehonderd meter noordelijk van Medinet Haboe. De naam kan ook een verbastering zijn van ‘Hebu’ de Oudegyptische naam ...

De dodentempels - een introductie

De dodentempels – een introductie

Volgens de Egyptische religie moesten de standbeelden van overleden personen worden voorzien van (voedsel)offers zodat hun ka-ziel zou kunnen voortleven. Vanaf de allereerste koningen werden in Egypte speciale dodentempels gebouwd waar de beelden van de koning in een cultuskamer werden vereerd en van offers werden voorzien. De Egyptenaren noemden de dodentempels ‘tempels voor miljoenen jaren’. ...

De dodentempel van Merenptah

De dodentempel van Merenptah

De dodentempel van farao Merenptah, de 13de zoon en opvolger van farao Ramses II uit de 19de dynastie, ligt ten zuiden van het Ramesseum en is volgens dezelfde opzet gebouwd. De structuur van beide tempels vertoont veel overeenkomsten. Voor het bouwen van de tempel is veel materiaal uit andere tempels hergebruikt: van Hatsjepsoet en Amenhotep ...

De dodentempel van Hatsjepsoet

De dodentempel van Hatsjepsoet

In het keteldal (dat is de term voor een dal dat driekwart is) van Deir el-Bahri bouwde koningin Hatsjepsoet haar dodentempel. De bouw ervan heeft ongeveer vijftien jaar geduurd. In de oudheid was de tempel bekend onder de naam  , het heiligste der heiligen. Koptische monniken gebruikten het in de 7de eeuw als klooster en noemden ...

De dodentempel van Amenhotep III

De dodentempel van Amenhotep III

De gedenktempel voor farao Amenhotep III uit de 18de dynastie was de grootste van alle tempels op de westelijke Nijloever. Oorspronkelijk was het bouwwerk circa 700 meter lang en 550 meter breed en besloeg het in totaal 385.000 vierkante meter. De tempel was opgebouwd uit drie pylonen (toegangspoorten). Voor de drie pylonen waren kolossale beelden ...