Godentempels

Tempel van Beit el-Wali

Tempel van Beit el-Wali

De kleine rotstempel van Beit el-Wali is gesticht onder Ramses II. Het heiligdom is tijdens de Nubische Reddingsoperatie van UNESCO verplaatst en ligt nu in een kunstmatige rotsheuvel achter de tempel van Kalabsja op het eiland Nieuw Kalabsja. De tempel is in zijn geheel goed bewaard gebleven. Alleen de reliëfs hebben het te verduren gekregen. De tempel is namelijk zeven eeuwen in gebruik ...

Speos Artemidos

Speos Artemidos

Speos Artemidos is de moderne naam van de tempel van Pachet en is de Griekse naam voor ‘Grot van Artemis’. Deze naam is te danken aan de Grieken die de leeuwin Pachet zagen als Artemis, hun godin van de jacht. De Egyptenaren plaatsten haar echter aan de zijde van een verschijningsvorm van de valkgod Horus. De verering van Pachet ...

Orakeltempel van Amon – beschrijving van de tempel

Orakeltempel van Amon – beschrijving van de tempel

De orakeltempel van Amon is opgetrokken in een Egyptisch-Griekse mengstijl. Het metselwerk geeft aan dat er Griekse bouwmeesters aan het werk zijn geweest. De tempel bestaat uit een open voorhof van 22 bij 11 meter met een façade van 8 meter hoog. De façade heeft een typisch Egyptische kroonlijst van 2,22 meter breed. In de ...

Orakeltempel van Amon in de Siwa-oase - geschiedenis

Orakeltempel van Amon in de Siwa-oase – geschiedenis

Te midden van groene dadelpalmbossen, boven op een heuvel met prachtig uitzicht over de oase Siwa, bevindt zich de orakeltempel van Amon. De heuvel, ongeveer vier kilometer buiten de huidige stad Siwa bood niet alleen plaats aan de tempel. Tot 1926 lag hier tevens de oude stad Aghoermi. Door hevige regenbuien raakten de tichelstenen huizen echter ...

Godentempels - een introductie

Godentempels – een introductie

Een tempel bestemd voor de verering van een god of godin, werd gezien als het huis van de godheid ‘per netjer’ of ‘hoet netjer’: De term per netjer verwijst naar het tempeldomein dat naast de tempel meestal een groot aantal economische en administratieve voorzieningen omvatte die als geheel het huishouden van de god vormden. Met de term ...

De tempels van Ramses II te Aboe Simbel

De tempels van Ramses II te Aboe Simbel

Tijdens de regering van Ramses II uit de 19de dynastie werden in de rotsen bij Aboe Simbel twee tempels uitgehakt. De grootste tempel was gewijd aan de goden Ra-Horachte, Amon-Ra, Ptah en de vergoddelijkte Ramses II. De tweede, kleinere tempel was gewijd aan de godin Hathor en aan Nefertari, de grote koninklijke echtgenote van Ramses ...

De tempel van Ramses II in Wadi es-Seboea

De tempel van Ramses II in Wadi es-Seboea

Dankzij een reddingscampagne van UNESCO begin jaren ’60 van de vorige eeuw, is een aantal tempels afgebroken en opnieuw opgebouwd. Deze dreigden overstroomd te raken door het water van een stuwmeer dat ontstond door de bouw van de Assoeandam. Eén van deze tempels is gebouwd ten tijde van de regeerperiode van Ramses II en stond oorspronkelijk in Wadi ...

De tempel van Opet te Karnak

De tempel van Opet te Karnak

De tempel voor de nijlpaardgodin Opet bevindt zich binnen het tempelcomplex van Karnak te Loeksor. De huidige tempel is gebouwd over een eerder bouwwerk Amenhotep II uit de 18de dynastie. De nu zichtbare delen van de tempel dateren echter uit de tijd van Ptolemaeus VIII Euergetes II. De decoraties zijn aangebracht door hem en latere ...

De tempel van Monthoe in Medamoed - Ptolemaeën Tijd tot en met Romeinse Tijd

De tempel van Monthoe in Medamoed – Ptolemaeën Tijd tot en met Romeinse Tijd

In de Ptolemaeën Tijd is de gehele tempel van Monthoe vervangen door een nieuwe tempel. In tegenstelling tot de tempel uit het Middenrijk die meer noord-zuid gericht was, lag de nieuwe tempel oost-west gericht. Ongeveer 150 meter ten westen van de ingang liggen de restanten van een aanlegsteiger. In de oudheid was het complex via ...

De tempel van Monthoe in Medamoed - Eerste Tussenperiode tot het Nieuwe Rijk

De tempel van Monthoe in Medamoed – Eerste Tussenperiode tot het Nieuwe Rijk

Medamoed, in de oudheid bekend onder de naam Madoe   was een voorstad van Thebe en vormde de noordelijke grens van de Thebaanse provincie. Middenin het dorpje, op de oostoever van de Nijl zo’n acht kilometer ten noordoosten van Loeksor, ligt de tempel van Monthoe. De huidige restanten van deze tempel, gewijd aan Monthoe, zijn echtgenote Rattaoey ...

De tempel van Monthoe in El-Tod

De tempel van Monthoe in El-Tod

In het hart van het plaatsje El-Tod bevinden zich de restanten van de tempel van Monthoe. El-Tod ligt op de oostoever van de Nijl tegenover Armant, zo’n twintig kilometer ten zuiden van Loeksor. In de oudheid was El-Tod bekend onder de naam Djerty en in de Grieks-Romeinse tijd als Tuphium. Tijdens het Middenrijk was het ...

De tempel van Moet te Karnak

De tempel van Moet te Karnak

Ten zuiden van de Amontempel in Karnak ligt de tempel van Moet, in de oudheid Isjeroe genaamd. Moet was de metgezel van Amon en koningin van de goden. Ze werd afgebeeld als een vrouw, soms met een leeuwinnenkop. Vanaf de Amontempel liep een grote processieweg, geflankeerd door sfinxen met een ramskop, naar de tempel van Moet. ...

De tempel van Loeksor

De tempel van Loeksor

De tempel van Loeksor ligt midden in het centrum van de moderne stad Loeksor. Via een drie kilometer lange sfinxenlaan is de tempel verbonden met de tempel van Karnak. De Egyptenaren noemden de tempel: ‘ipet resyt’, ‘de zuidelijke harem’. Hij was gewijd aan de Thebaanse drie-eenheid Amon, Moet en Chonsoe. De tempel vormde een belangrijke locatie ...

De tempel van Karnak

De tempel van Karnak

De tempel van Karnak is het grootste tempelcomplex van Egypte. De oude Egyptenaren noemden Karnak  ‘ipet soet’, ‘meest heilige der plaatsen’. Karnak is de Arabische naam voor het dorp dat naast de tempel ligt. Het woord betekent ‘versterkte nederzetting’. Een beschrijving die mogelijk opkwam bij de eerste moslimbezoekers bij het zien van de enorme tempelmuur.Het ...

De tempel van Deir el-Haggar

De tempel van Deir el-Haggar

Op circa tien kilometer van El-Kasr in de Dachla oase ligt één van de meest complete bouwwerken uit de Romeinse Tijd van deze oase: de tempel van Deir el-Haggar. In de nabije omgeving van deze tempel zijn bewijzen te vinden van Romeinse landbouw, met name restanten van duiventillen. Binnen het tempelterrein zijn behalve de tempel ...

De tempel van Chonsoe te Karnak

De tempel van Chonsoe te Karnak

De tempel van Chonsoe bevindt zich in het het ommuurde domein van Amon binnen het tempelcomplex van Karnak. Hij ligt bijna tegen de zuidwestelijke muur aan, naast de negende en tiende pyloon van de Amontempel. Chonsoe , de maangod, was de zoon van Amon en Moet. Met z’n drieën vormden ze de Thebaanse triade. De ...

De stad Baset (Boebastis) en de tempel van Bastet

De stad Baset (Boebastis) en de tempel van Bastet

De Oudegyptische stad   Baset, het tegenwoordige Tell Basta, ligt in het noorden van Egypte, langs een zij-arm van de Nijl, vlakbij het huidige Zagazig. De stad lag op een strategisch punt op de karavaanroute van Memfis naar de Sinaïwoestijn. Vanaf de 4de dynastie was het al een belangrijke stad en in de Late Tijd werd Baset ...

De Hibistempel

De Hibistempel

  Verscholen achter een palmbos langs de woestijnweg in de Charga oase, ligt de Hibistempel op zo’n twee kilometer ten noorden van de hoofdstad El-Charga. Het is de grootste en best bewaard gebleven tempel uit de Perzische Tijd in Egypte. De tempel behoorde tot de oude hoofdstad    (Hebet) dat ‘de ploeg’ betekent. Door de Grieken ‘Hibitonpolis’ ...