De god Serapis

Serapis, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Tijdens de regering van Ptolemaeus I tijdens de Hellenistische Periode werd de Griekse bevolking […]