Over de makers

Huub Pragt
Huub Pragt

Huub Pragt, auteur en eindredacteur

Huub Pragt heeft sinds januari 2001 zijn eigen bureau ‘Huub Pragt Egyptoloog’. Na zijn studie Egyptologie aan de Universiteit Leiden, was hij tien jaar verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In de afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het geven van cursussen en lezingen, het begeleiden van reizen en korte excursies op het vlak van het oude Egypte. Vele Egypte-liefhebbers zijn nog meer geïnteresseerd geraakt na het bijwonen van zijn cursussen, excursies of reizen naar Egypte. De toegankelijkheid van zijn producten en de presentatie van zijn kennis maken dat deelnemers steeds enthousiaster raken.


Lida de Jong
Lida de Jong

Lida de Jong, auteur

Door de levensechte verhalen van een enthousiaste geschiedenisleraar op de mavo raakte ze in de ban van het oude Egypte. Na een rondreis door Egypte eind jaren ’80 deed ze een korte, algemene cursus Egyptologie. Een feest van herkenning, maar de lessen waren te algemeen en te bekend. Studeren aan de universiteit was geen optie dus werd het zelfstudie. Diverse musea met Egyptische collecties werden bezocht en haar bibliotheek breidde zich gestaag uit. In 2002 kwam ze in contact met Huub Pragt. Sindsdien heeft ze deelgenomen aan vele door hem georganiseerde cursussen, lezingen en reizen.


Richard de Jong
Richard de Jong

Richard de Jong, auteur, projectleider koningslijst, webmaster kemet.nl en koninglijst.nl

Na het middelbaar onderwijs besloot hij te kiezen tussen een studie Natuurkunde of Egyptologie, omdat in zijn ogen op beide terreinen het leren door verwondering centraal staat. Het werd de lerarenopleiding Natuur- en Wiskunde en informatica, maar het oude Egypte bleef een smeulend vuurtje. Twintig jaar later besloot hij alsnog zijn tweede liefde op te pakken: hij volgde cursussen bij Huub Pragt en het vuurtje wakkerde aan. Omdat het hiërogliefenschrift veel kinderen aanspreekt vanwege het beeldende aspect, besloot hij samen met Huub middels plusprojecten en leermodules het hiërogliefenschrift en het oude Egypte dichter bij schoolkinderen te brengen. Hij is naast docent informatica in het VO tevens researcher / auteur van www.koningslijst.nl en webdeveloper/webmaster van zowel kemet.nl als koningslijst.nl 
Na zijn pensioen hoopt hij rondleidingen te mogen gaan geven in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.


Jolanda Rijsdam
Jolanda Rijsdam

Jolanda Rijsdam, auteur en hoofdredacteur

Op het Gymnasium raakte zij geïnteresseerd in de cultuur en geschiedenis van de Oude Grieken en Romeinen. Totdat zij jaren later voor het eerst in Egypte kwam en oog in oog stond met de piramiden. Toen besefte zij dat de monumenten van de Grieken en Romeinen in het niet vielen bij de tempels, graven, beelden en andere prachtige voorwerpen die de oude Egyptenaren ons hebben nagelaten. Sinds die tijd is zij zich intensief in de cultuur en later ook het hiërogliefenschrift van het oude Egypte gaan verdiepen.


Roel Rijsdam
Roel Rijsdam

Roel Rijsdam, auteur

Eind jaren 90 maakte hij zijn eerste, toeristische, reis door Egypte. Ook een bezoek aan het Egyptisch Museum in Caïro stond op het programma. Het was op die plek waar zijn passie voor het oude Egypte ontstond. Tientallen cursussen, lezingen, bezoeken aan musea en culturele reizen in en door Egypte zouden volgen. Meer en meer verdiepte hij zich in de fascinerende wereld van het oude Egypte. Sinds een aantal jaren is daar het leren lezen van de hiërogliefen bijgekomen. Toen Huub Pragt hem vroeg om ‘iets’ voor Kemet.nl te gaan doen was het antwoord dan ook snel gegeven.

Voormalige betrokkenen bij Kemet.nl


Marcel Maessen
Marcel Maessen

Marcel Maessen, oorspronkelijk eigenaar Kemet.nl

De oorspronkelijke website Kemet.nl is bedacht door Marcel Maessen. In de periode 2001-2008 heeft hij met veel zorg deze informatieve website over het oude Egypte invulling gegeven. Begin 2008 heeft Marcel de domeinnaam en het beheer van de website aan egyptoloog Huub Pragt overgedragen. De huidige redactie van Kemet.nl is hier dankbaar voor en hoopt dat de vernieuwde site net zoveel bezoekers zal trekken als destijds.


Mariëlle van Kampen, auteur, Facebook-paginabeheerder en webmaster

Tot februari 2016 was Mariëlle nauw betrokken bij de website Kemet.nl. Zij was auteur, webmaster en beheerder van de Facebookpagina. Veel van de artikelen die over katten gaan zijn van haar hand, maar ook nog vele andere. We zijn haar hier dankbaar voor.

Monique Deege, auteur en hoofdredacteur

Tot half oktober 2014 heeft Monique zich ingezet voor Kemet als auteur en voornamelijk hoofdredacteur. Vele artikelen zijn door haar vingers gegaan en door haar waar nodig gecorrigeerd en bijgesteld, voordat ze online kwamen te staan. We danken haar voor haar inzet.

Yvonne Buskens, auteur en Facebook-paginabeheerder

Eind september 2014 heeft Yvonne afscheid genomen van de Kemet-redactie. Ze is zich voltallig gaan wijden aan haar studie Egyptologie. Ze heeft mooie artikelen achtergelaten en de Kemet-redactie is haar daar erkentelijk voor.

Petra Lether, beeldredacteur

Tot oktober 2012 was Petra Lether de beeldredacteur voor Kemet.nl. Vele foto’s op deze website zijn afkomstig uit haar collectie. We danken haar voor haar inzet.

Patrick van Gils, auteur

Patrick van Gils was nauw betrokken bij de introductie van de vernieuwde website Kemet en tot oktober 2010 auteur voor deze site. Vele artikelen op deze website zijn dan ook van zijn hand. We danken hem voor zijn inzet.

Angela Viljeer, redacteur

Angela heeft zich tot en met 2015 ingezet als redacteur. Zij heeft zich bezig gehouden met het corrigeren en redigeren van artikelen. We danken haar voor haar inzet.