Tag: Nijlvallei

  • De eenwording van het oude Egypte

    De eenwording van het oude Egypte

    De eenwording van het oude Egypte wordt gezien als het begin van de Egyptische beschaving. Er is echter veel onduidelijkheid en onenigheid over het moment waarop de vereniging van Opper- en Neder-Egypte precies plaatsvond en welke processen en ontwikkelingen daaraan voorafgingen. De culturele fasen van ontwikkeling in de prehistorie van Egypte die leidden tot de…