Auteur: Richard

 • Jan Insinger en de Leidse collectie

  Jan Insinger en de Leidse collectie

  Jan Herman Insinger was een reiziger, fotograaf en kunstverzamelaar die bijna 40 jaar in Egypte heeft gewoond. Lees meer over zijn leven in het artikel ‘Het leven van Jan Insinger’. Vanaf 1882 heeft hij vele artefacten uit het oude Egypte verzameld en geschonken aan het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. Dat hij die oudheden…

 • Het leven van Jan Insinger

  Het leven van Jan Insinger

  Jan Herman Insinger was een reiziger, fotograaf en kunstverzamelaar. Hij werd geboren op 12 mei 1854 in Amsterdam en kwam uit een welgestelde familie. Zijn overgrootvader was oprichter van de Insinger Bank in 1779 die tegenwoordig (2024) nog steeds bestaat. Jan Insinger is de oudste uit een gezin van zeven kinderen. Drie van zijn broers…

 • De tempel van Taffeh – bouw en architectuur

  De tempel van Taffeh – bouw en architectuur

  De noordelijke tempel van Taffeh is een Nubische tempel die oorspronkelijk op de vlakte van Taffeh stond, ongeveer 50 km ten zuiden van Assoean. De tempel werd opgericht tijdens het bewind van keizer Augustus (27 v.Chr. – 14 n.Chr.). Egypte was in die tijd onderdeel van het Romeinse Rijk. Om inheemse onrust en opstanden te…

 • De tempel van Taffeh – geschiedenis

  De tempel van Taffeh – geschiedenis

  De noordelijke tempel van Taffeh is een Nubische tempel die oorspronkelijk op de vlakte van Taffeh stond, ongeveer 50 km ten zuiden van Assoean. Daar bevindt zich nu het Nassermeer, een groot stuwmeer dat vanaf de bouw van de eerste Aswandam ontstond. In de Romeinse Tijd was dit echter een gebied met vele eilandjes en…

 • Ramses IV

  Ramses IV

  Ramses IV was de derde vorst van de 20ste dynastie volgens de Koningslijst. Ramses IV werd geboren als 2de zoon van Ramses III en Iset. Vorsten hadden vaak meerdere vrouwen en zijn vader had ook meerdere kinderen met zijn bijvrouw Teje. Omdat zijn oudere stiefbroers allemaal al overleden waren, werd hij in het 22ste regeringsjaar…

 • De eenwording van het oude Egypte

  De eenwording van het oude Egypte

  De eenwording van het oude Egypte wordt gezien als het begin van de Egyptische beschaving. Er is echter veel onduidelijkheid en onenigheid over het moment waarop de vereniging van Opper- en Neder-Egypte precies plaatsvond en welke processen en ontwikkelingen daaraan voorafgingen. De culturele fasen van ontwikkeling in de prehistorie van Egypte die leidden tot de…

 • Cachette DB 320 – beschrijving

  Cachette DB 320 – beschrijving

  Vanaf 1875 verschenen er in de kunsthandel in Loeksor steeds meer objecten van nog niet eerder bekende personen uit de oudheid. De Franse egyptologen Auguste Mariette (1821 – 1881) en Gaston Maspero (1846 – 1916) waren rond die tijd na elkaar directeur van de Egyptische oudheidkundige dienst. Zij kregen grafgoederen in handen van Thebaanse priesters…

 • Cachette DB 320 – historie

  Cachette DB 320 – historie

  De cachette DB 320 is bekend vanwege de vele mummies die erin zijn aangetroffen. Een groot aantal daarvan betreft de mummies van de farao’s uit het Nieuwe Rijk, zoals Ahmose I, Thoetmoses I, II en III en Ramses I, II en III. De letters DB staan voor Deir el-Bahri, de aanduiding voor het keteldal op…

 • Mencheperra

  Mencheperra

  Farao Mencheperra was de derde vorst van de Thebaanse tak van de 21ste Thebaanse dynastie volgens de Koningslijst. Ondanks zijn lange regeerperiode zijn er nauwelijks voorstellingen van deze farao bekend. Een bronzen beeldje van Mencheperra als hogepriester-koning wordt bewaard in Rio de Janeiro. Een ander bronzen beeldje heeft de vorm van een sfinx en is…

 • Pinodjem I

  Pinodjem I

  Farao Pinodjem I was de tweede vorst van de Thebaanse tak van de 21ste dynastie volgens de Koningslijst. Tijdens de regering van Nesibanebdjedet I in Tanis was hij de hogepriester van Amon in Thebe. Al vanaf de tijd van priester Herihor erkenden de Thebaanse hogepriesters niet langer de soevereiniteit van de farao die in de Nijldelta…