Auteur: Richard

 • Cachette DB 320 – beschrijving

  Cachette DB 320 – beschrijving

  Vanaf 1875 verschenen er in de kunsthandel in Loeksor steeds meer objecten van nog niet eerder bekende personen uit de oudheid. De Franse egyptologen Auguste Mariette (1821 – 1881) en Gaston Maspero (1846 – 1916) waren rond die tijd na elkaar directeur van de Egyptische oudheidkundige dienst. Zij kregen grafgoederen in handen van Thebaanse priesters…

 • Cachette DB 320 – historie

  Cachette DB 320 – historie

  De cachette DB 320 is bekend vanwege de vele mummies die erin zijn aangetroffen. Een groot aantal daarvan betreft de mummies van de farao’s uit het Nieuwe Rijk, zoals Ahmose I, Thoetmoses I, II en III en Ramses I, II en III. De letters DB staan voor Deir el-Bahri, de aanduiding voor het keteldal op…

 • Mencheperra

  Mencheperra

  Farao Mencheperra was de derde vorst van de Thebaanse tak van de 21ste Thebaanse dynastie volgens de Koningslijst. Ondanks zijn lange regeerperiode zijn er nauwelijks voorstellingen van deze farao bekend. Een bronzen beeldje van Mencheperra als hogepriester-koning wordt bewaard in Rio de Janeiro. Een ander bronzen beeldje heeft de vorm van een sfinx en is…

 • Pinodjem I

  Pinodjem I

  Farao Pinodjem I was de tweede vorst van de Thebaanse tak van de 21ste dynastie volgens de Koningslijst. Tijdens de regering van Nesibanebdjedet I in Tanis was hij de hogepriester van Amon in Thebe. Al vanaf de tijd van priester Herihor erkenden de Thebaanse hogepriesters niet langer de soevereiniteit van de farao die in de Nijldelta…

 • Sethnacht

  Sethnacht

  Sethnacht was de eerste vorst van de 20ste dynastie volgens de Koningslijst. Hij was waarschijnlijk een kleinzoon van Ramses II. Na diens dood volgde een onrustige periode van 24 jaar waarin diverse koningen kort regeerden. Tijdens de regeerperiode van koningin Tawosret, de laatste farao van de 19de dynastie, heerste er zelfs een burgeroorlog. Volgens Papyrus Harris…

 • Ahmose I

  Ahmose I

  Farao Ahmose I was de eerste vorst van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Hij verdreef de Hyksos uit Egypte en herstelde de orde en rust in het land. Daarom wordt hij beschouwd als de grondlegger van het Nieuwe Rijk. Zijn vader, koning Tao uit de 17de dynastie, vocht tegen de overheersing van de Hyksos.…

 • De Hyksos

  De Hyksos

  De Hyksos worden beschouwd als een buitenlands volk dat tijdens de Tweede Tussenperiode in de 15de dynastie (1650 – 1535 v.Chr.) regeerde over Egypte. Ze waren waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit het tegenwoordige Libanon en het noorden van Syrië. Het woord ‘Hyksos’ is afgeleid van het oud-Egyptisch: Hekaoe chasoet, dat ‘heersers van de buitenlanden’ betekent. De geschiedschrijver…

 • Ameny-Qemaoe

  Ameny-Qemaoe

  Farao Ameny-Qemaoe was de vijfde vorst van de 13de dynastie volgens de Koningslijst. Deze dynastie hoort tot het Middenrijk, maar al tijdens de 12de dynastie ontstond een rivaliserende dynastie in de Delta van kanaänitische oorsprong. Om te laten zien dat zij de rechtmatige afstammelingen van de vorsten van de 12de dynastie waren, begonnen de vorsten…

 • Champollion en de ontcijfering van het hiërogliefenschrift

  Champollion en de ontcijfering van het hiërogliefenschrift

  Jean-François Champollion ontcijfert in 1822 het hiërogliefenschrift met behulp van de steen van Rosetta. Daar doet hij bijna twintig jaar over. Dat heeft diverse oorzaken. Champollions oudere broer Jacques-Joseph is historicus en archeoloog met een passie voor het oude Egypte. Jacques-Joseph meldt zich tevergeefs aan voor de wetenschappelijke expeditie van Napoleon naar Egypte, maar krijgt in 1802…

 • Het leven van Jean-François Champollion

  Het leven van Jean-François Champollion

  Jean-François Champollion wordt op 23 december 1790 geboren in Figeac in Frankrijk. Hij is de jongste uit een gezin van zeven kinderen. Het is de tijd vlak na de Franse revolutie: de bestorming van de Bastille in 1789 is het begin van de gewapende volksopstand die leidt tot de vorming van de Franse republiek. Al…