Farao’s

De farao’s hebben meer dan drieduizend jaar over het oude Egypte geregeerd. Sommige waren geduchte krijgsheren, andere enorme bouwers. De farao’s hadden in de Egyptische samenleving de status van een godheid en werden als zodanig vereerd en verheerlijkt. Vele afbeeldingen symboliseren hun macht over de vijanden die zij verslaan. Hiermee bevestigden zij hun kracht om de chaos te beheersen en zorgden zij voor rust en stabiliteit in het land.


Koningen
Koninginnen
Koninklijke familie