Vijfde uur van het Amdoeat, graf van Thoetmoses III (KV 34)