Tag: droomstele

  • Thoetmoses IV

    Thoetmoses IV

    Farao Thoetmoses IV was de achtste vorst van de 18de dynastie volgens de koningslijst. Hij was de zoon van Amenhotep II en koningin Tiaa. Hij was niet de oudste zoon. De namen van twee waarschijnlijk oudere broers zijn bekend: Nedjem en Webensenoe. Beide zijn eerder overleden dan hun vader Amenhotep II. Ook was er een…