Auteur: Huub Pragt

 • Thoetmoses II

  Thoetmoses II

  Farao Thoetmoses II was de vierde vorst van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Hij volgde zijn vader Thoetmoses I op. De moeder van Thoetmoses II was Moetnoferet, een bijvrouw van Thoetmoses I. Zij schonk hem nog twee andere zoons, maar die overleden allebei eerder dan hun vader.  Uit het huwelijk van Thoetmoses I met zijn…

 • Katachtige goden in het oude Egypte

  Katachtige goden in het oude Egypte

  In het artikel Wilde katten in het oude Egypte staat beschreven welke acht wilde kattensoorten voorkwamen in het oude Egypte. Van deze katachtigen waren de Afrikaanse wilde kat en de leeuw de enige katachtigen die geassocieerd werd met goden. Van de zonnegod Ra is bekend dat hij de gedaante van een Afrikaanse wilde kat kon aannemen…

 • Wilde katten in het oude Egypte

  Wilde katten in het oude Egypte

  In het oude Egypte kwamen acht soorten wilde katten voor. Het zijn de Afrikaanse wilde kat, de moeraskat, de serval, de caracal, de zandkat, de leeuw, de luipaard en de jachtluipaard. De Afrikaanse wilde kat (Felis Sylvestris Libyca) komt nog steeds voor in Egypte en is genetisch sterk verwant aan de huiskat (Felis Sylvestris Catus). Door…

 • De god Aton

  De god Aton

  Het woord ‘aton’ is uit het Oude Rijk bekend als een aanduiding voor de zichtbare zonneschijf. Het wordt voor het eerst gebruikt in de Aboesir papyri uit de 5de dynastie. Daar verwijst het woord echter naar een onderdeel van een cultusvoorwerp dat de vorm heeft van een zonneschijf. Het meer bekende Egyptische woord voor zon was in die tijd ‘ra’. Al aan het…

 • De god Ra

  De god Ra

  De god Ra is het meest bekend in zijn rol als zonnegod. Zijn naam is het Egyptische woord voor zowel ‘zon’ als ‘dag’. In de loop van de Egyptische geschiedenis zijn aan de godheid vele eigenschappen toegeschreven. Mythologische verhalen geven een beeld van een Egyptische oppergod die verschillende rollen vervult. In de loop van de lange faraonische geschiedenis…

 • De goden Sjoe en Tefnoet

  De goden Sjoe en Tefnoet

  De goden Sjoe en Tefnoet zijn volgens de scheppingsmythe van Heliopolis één van de eerste goden die ontstonden. De scheppergod Atoem creëerde hen beiden en samen vormen ze een godenechtpaar. Sjoe is de god van de lucht en Tefnoet is de godin van de vochtigheid. Hun namen zijn ontstaan uit een klanknabootsing. Uit de mond…

 • De godin Hathor

  De godin Hathor

  De godin Hathor is één van de populairste en meest voorkomende godinnen van het oude Egypte. Haar echte oud-Egyptische naam is Hoet-Her, wat geschreven wordt met een Horus-valk die zich in het teken voor ‘domein’ bevindt. De letterlijke betekenis van haar naam wordt daarmee ‘Domein van Horus’. Ze wordt al genoemd in de Piramideteksten, maar…

 • De Godsvrouw van Amon

  De Godsvrouw van Amon

  Vanaf het begin van het Nieuwe Rijk schonk de farao zijn koninklijke dochter of één van zijn bijvrouwen ten huwelijk aan de rijksgod Amon-Ra. De reden hiertoe moet worden gezocht in de steeds groter wordende macht van de priesters van Amon in Thebe. Door zijn dochter in de rol van Godsvrouw van Amon direct in…

 • Vernietiging van de Mensheid

  Vernietiging van de Mensheid

  In een klein zijkamertje in KV 17, het graf van Sethy I uit het Nieuwe Rijk, is het zogenoemde ‘Boek van de Hemelkoe’ opgenomen. Het boek staat in hiërogliefen op de wanden geschreven, met in het midden een mooie voorstelling van de hemelkoe. In het boek van de hemelkoe zijn meerdere verhalen opgenomen. Eén daarvan…

 • De godin Maät

  De godin Maät

  De godin Maät is de verpersoonlijking van het gelijknamige begrip maät, wat waarheid, gerechtigheid en orde betekent. Bij de schepping van de wereld werd maät gecreëerd uit isfet, chaos en daardoor werd het kosmische evenwicht verwezenlijkt. Maät wordt voor het eerst genoemd in de Piramideteksten van het Oude Rijk. Daar staat ze in nauwe relatie tot de…