De Grote Atonhymne

Eje en zijn vrouw in aanbidding, graf van Eje, Tell el-Amarna

Omstreeks 1350 v.Chr. werd Amenhotep IV/Achnaton uit […]

Piramideteksten

Piramideteksten in de piramide van Oenas, Sakkara

Het was de Fransman Gaston Maspero (1846 – 1916) die tijdens […]

Het Amdoeat

Vijfde Amdoeat, graf Thoetmoses III, KV 34, Dal der Koningen, Loeksor

Het Amdoeat is een Dodenrijkstekst uit de […]