De Grote Atonhymne

Eje en zijn vrouw in aanbidding, graf van Eje, Tell el-Amarna.

Omstreeks 1350 v.Chr. werd Amenhotep IV/Achnaton uit de […]

Piramideteksten

Piramideteksten in de piramide van Oenas, Sakkara.

Het was de Fransman Gaston Maspero (1846 – 1916) die tijdens één […]

Het Amdoeat

Vijfde Amdoeat, graf Thoetmoses III, KV 34, Dal der Koningen, Loeksor.

Het Amdoeat is een Dodenrijkstekst uit de tijd […]