Haardracht en pruiken

Koningin Neferoe wordt gekapt,Brooklyn Museum, New York

Haardracht was een belangrijk onderdeel van de cultuur in het oude […]