De tempels van Ramses II te Aboe Simbel

De tempel van Ramses II, Aboe Simbel.
De tempel van Ramses II, Aboe Simbel.

De tempels van Ramses II uit de 19de dynastie werden tijdens zijn regeerperiode in de rotsen bij Aboe Simbel uitgehakt. De grootste tempel was gewijd aan de goden Ra-Horachte, Amon-Ra, Ptah en de vergoddelijkte Ramses II. De tweede, kleinere tempel was gewijd aan de godin Hathor en aan Nefertari, de grote koninklijke echtgenote van Ramses II.

Met de bouw werd aan het begin van de regeerperiode van Ramses II begonnen, maar er is geen precieze datering bekend. Wel is bekend dat bij de aanvang van de bouw Ioeni onderkoning van Nubië was. Deze functie bekleedde Ioeni aan het begin van de regeerperiode van Ramses II. Tijdens het 24ste regeringsjaar werd de tempel door de koning zelf ingewijd.

Het meest in het oog springende onderdeel van de grote tempel is de twintig meter hoge façade met vier grote zittende beelden van Ramses II. Boven en tussen de middelste beelden is de kroningsnaam van Ramses II in rebusvorm te zien. Achter de façade heeft de tempel veel kenmerken van een gebruikelijke Egyptische tempel, met twee zalen met zuilen, een vestibule en in het diepste van de tempel een heiligdom.

Aan beide kanten van de eerste zuilenhal staan vier grote Osirisbeelden van de koning. De vier zuidelijke beelden dragen de witte kroon van Opper-Egypte, de vier noordelijke beelden dragen de dubbele kroon van Opper- en Neder-Egypte. De reliëfs in de eerste zaal tonen op de noordmuur de slag bij Kadesj. Op de zuidelijke en oostelijke muur zijn niet nader gespecificeerde oorlogstaferelen te zien.

Op de westelijke muur en op de muren in de tweede zuilenzaal is Ramses II te zien, temidden van de goden die in de tempel werden aanbeden. In het heiligdom staan de beelden van Ra-Horachte, Amon-Ra, Ptah en de vergoddelijkte Ramses II. Twee dagen per jaar, rond 20 februari en 20 oktober, schijnt bij zonsopgang de zon precies door de ingang van de tempel en verlicht de beelden van Ra-Horachte, Amon-Ra en Ramses II. De god Ptah, god van de duisternis, blijft in de schaduw.

Detail van de tempel van Ramses II, Aboe Simbel.
Detail van de tempel van
Ramses II,
Aboe Simbel.

Omstreeks het 31ste regeringsjaar werd Aboe Simbel getroffen door een aardbeving. Deze aardbeving veroorzaakte onherstelbare schade aan één van de kolossale zitbeelden voor de tempel. De zuilen en één van de beelden in de eerste zuilenhal liepen ook schade op, maar deze schade kon worden hersteld.

De kleine tempel van Aboe Simbel was gewijd aan de godin Hathor en de grote koninklijke echtgenote Nefertari. Maar ook Ramses II is prominent aanwezig. De façade van de tempel werd uit de rotswand gehakt en verfraaid met zes beelden, elk tien meter hoog. Vier beelden tonen Ramses II en twee tonen Nefertari.

De centrale doorgang geeft toegang tot een zuilenhal. In de zuilenhal bevinden zich zes zuilen. Elke zuil heeft de vorm van een sistrum (een aan Hathor gewijd muziekinstrument) met een Hathor-kopje. De muren van de zuilenhal tonen verschillende religieuze voorstellingen. Zowel Ramses II als Nefertari spelen in deze voorstellingen een rol.

Na de regeerpriode van Ramses II raakte Aboe Simbel in de vergetelheid. In 1813 ontdekte de Zwitserse ontdekkingsreiziger Johann Ludwig Burckhardt Aboe Simbel. In 1815 wisten de Engelsman William John Bankes en de Italiaan Giovanni Finati de kleine tempel binnen te treden. In 1817 ontdeed Giovanni Battista Belzoni de grote tempel van de enorme hoeveelheid zand en werd daarmee de eerste Europeaan die dit bouwwerk betrad.

Tussen 1964 en 1968 werden de tempels van Aboe Simbel in stukken gezaagd en op een hoger gelegen locatie opnieuw in elkaar gezet. Hierdoor werden de tempels gered van het stijgende water van het Nassermeer.

PvG

Bekijk ook de koningskaart van Ramses II.

Bronnen:
– Heilige plaatsen in het oude Egypte – L. Oakes
– The great pharaohs – T.G.H. James
– Egypt: temples, people, gods – A. Silliotti