Mastaba’s

De mastaba’s van Qar en Idoe

De mastaba’s van Qar en Idoe

De mastaba’s van Qar en Idoe zijn gelegen aan de noordrand van de grote begraafplaats op Gizeh, ten oosten van de Grote Piramide van Choefoe. De mastaba’s zijn gevonden in respectievelijk december 1924 en januari 1925. De grafkapellen liggen onder het normale grondniveau. Alleen bij Qar is er sprake geweest van een begin van een ...

De mastaba van Nyanchchnoem en Chnoemhotep - decoraties

De mastaba van Nyanchchnoem en Chnoemhotep – decoraties

De beide broers in omhelzing, mastaba van Nyanchchnoem en Chnoemhotep, Sakkara. De mastaba van Nyanchchnoem en Chnoemhotep bevat de gebruikelijke afbeeldingen van de begrafenisrituelen voor beide overledenen, zoals het slachten van offerdieren, de rijen offerdragers, de overledenen gezeten aan hun offertafels en de beide begrafenisbarken met de cultusbeelden. Ook de voor het Oude Rijk gebruikelijke mooie ...

De mastaba van Nyanchchnoem en Chnoemhotep - beschrijving

De mastaba van Nyanchchnoem en Chnoemhotep – beschrijving

De mastaba van Nyanchchnoem en Chnoemhotep, Sakkara. De mastaba van Nyanchchnoem en Chnoemhotep is gelegen in het noordelijke gedeelte van de necropool van Sakkara. De mastaba werd in 1964 ontdekt door archeoloog Achmed Mahmoed Moessa onder de processieweg van de piramide van Oenas. Waarschijnlijk dateert de mastaba uit het Oude Rijk , aan het einde van ...

De mastaba van Mereroeka

De mastaba van Mereroeka

Mereroeka schrijft de seizoenen. Mereroeka was vizier tijdens de regering van farao Teti (6de dynastie) en gehuwd met diens dochter Watetchethor. Zijn mastaba (25 meter x 42,5 meter) is één van de grootste van Egypte en de grootste van alle privégraven uit het Oude Rijk. Het graf ligt vlakbij de piramide van farao Teti en werd ...

De mastaba van Kagemni – decoraties

De mastaba van Kagemni – decoraties

Het spenen van een biggetje, mastaba van Kagemni, Sakkara. De taferelen in de mastaba van Kagemni bevatten voornamelijk de meest geliefde scènes in het Oude Rijk, namelijk van de jacht en het vissen in de moerassen, de landbouw en het brengen van offers. In de eerste ruimte zijn de scènes die zich buiten afspelen. Dieper in ...

De mastaba van Kagemni – beschrijving

De mastaba van Kagemni – beschrijving

Detail uit de mastaba van Kagemni, met zijn naam en zijn titulatuur, Sakkara. Volgens de autobiografische inscriptie in de voorgevel van de mastaba, begon Kagemni, ook wel met een koosnaampje Memi of Gemni genoemd, zijn carrière als hoogwaardigheidsbekleder onder farao Djedkara-Isesi (5de dynastie). Gedurende de regeringsperiode van farao Oenas, de laatste farao van de 5de dynastie, ...