Goden

Serapis

Serapis

Tijdens de regering van Ptolemaeus I werd de Griekse bevolking aangemoedigd om zich in Alexandrië te vestigen. Om een brug te vormen tussen de religie en cultuur van de Grieken en die van de Egyptenaren werd er een nieuwe cultus gesticht. Een nieuwe drie-eenheid werd gevormd door Serapis als vader, Isis als moeder en Harpocrates ...

Ra

Ra

Ra is het meest bekend in zijn rol als zonnegod. Zijn naam is het Egyptische woord voor zowel ‘zon’ als ‘dag’. In de loop van de Egyptische geschiedenis zijn aan de godheid vele eigenschappen toegeschreven. Mythologische verhalen geven een beeld van een Egyptische oppergod die verschillende rollen vervult. In de loop van de lange faraonische geschiedenis wordt Ra daarom ...

Ptah

Ptah

Ptah was de lokale god van de stad Memfis en hij is een van de oudste Egyptische goden. Volgens de scheppingsmythe van Memfis schiep Ptah eerst zichzelf en creëerde daarna de andere negen belangrijke goden van de Enneade. Hij deed dit door de goden met zijn hart te bedenken en hun namen hardop uit te ...

Osiris

Osiris

Eén van de belangrijkste goden uit het Oude Egypte was Osiris. De god van het dodenrijk, wederopstanding en vruchtbaarheid. Zijn verering zou over een periode van ruim 2000 jaar voortduren. Er zijn dan ook vele heiligdommen door heel het land voor deze god gebouwd. Eén van de belangrijkste heiligdommen is de mythische begraafplaats van Osiris ...

Katachtige goden in het oude Egypte

Katachtige goden in het oude Egypte

In het artikel Wilde katten in het oude Egypte staat beschreven welke acht wilde kattensoorten voorkwamen in het oude Egypte. Van deze katachtigen waren de Afrikaanse wilde kat en de leeuw de enige wilde katten die geassocieerd werd met goden. Van de zonnegod Ra is bekend dat hij de gedaante van een Afrikaanse wilde kat kon ...

Horus

Horus

Horus was één van de eerste goden in het oude Egypte. De predynastische heersers werden omschreven als ‘de volgelingen van Horus. Al vroeg in het Oude Rijk werd hij als valk afgebeeld. Het is dan ook waarschijnlijk dat eerdere afbeeldingen van valken de god Horus voorstellen. Zoals bijvoorbeeld op het Narmerpalet. In de vroege voorstellingen ...

Hapi

Hapi

De god Hapi wordt in het oude Egypte geassocieerd met de overstroming van de Nijl. Ieder jaar trad de Nijl buiten zijn oevers en liet het vruchtbare slib achter op de oevers van de rivier. De oude Egyptenaren waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van de overstromingen van de Nijl. Een te hoge of te lage overstroming ...

Geb

Geb

De aardgod Geb is de zoon van de god Sjoe en de godin Tefnoet. Samen met zijn zus Noet, de hemelgodin, verwekt Geb twee tweelingen. De eerste tweeling is Osiris en Isis. De tweede tweeling is Seth en Nephtys. Geb is een van de oudste goden en wordt reeds in de Piramideteksten aangehaald als ‘oudste ...

De vier Horuszonen

De vier Horuszonen

De eerste meldingen van deze vier goden komen uit de Piramideteksten. Daarin worden Amset, Hapy, Doeamoetef en Kebehsenoef niet alleen de zonen maar ook de ‘zielen’ van Horus genoemd. Ook worden zij de ‘vrienden van de koning’ genoemd. In deze teksten wordt ook vermeld dat zij de overleden vorst helpen bij het opstijgen naar het ...

Bes

Bes

Bes was een van de meest geliefde goden uit het Egyptisch pantheon, vooral in de Ptolemaeën Tijd en de Romeinse Tijd is de god erg populair onder het gewone Egyptische volk. De herkomst van de god Bes is niet helemaal duidelijk. Zijn naam Bes heeft waarschijnlijk betrekking op meer goden en demonen en is afgeleid van ...

Aton

Aton

Het woord ‘aton’ is uit het Oude Rijk bekend als een aanduiding voor de zichtbare zonneschijf. Het wordt voor het eerst gebruikt in de Aboesir papyri uit de 5de dynastie. Daar verwijst het woord echter naar een onderdeel van een cultusvoorwerp dat de vorm heeft van een zonneschijf. Het meer bekende Egyptische woord voor zon was in die tijd ‘ra’. Al aan het ...

Amon

Amon

De god Amon wordt meestal afgebeeld als een mens. Hij draagt daarbij zijn eigen specifieke kroon die bestaat uit een twee gestileerde struisvogelveren. Soms wordt hij afgebeeld met een ramskop. De ram en de gans waren de heilige dieren van Amon. Amon is het meest bekend van het grote tempelcomplex in Karnak, het huidige Loeksor. Deze ...