Godinnen

Tefnoet

Tefnoet

De godin Tefnoet is volgens de scheppingsmythe van Heliopolis, één van de eerste godinnen die ontstond. Haar vader is de scheppergod Atoem. Hij creëerde haar samen met haar broer Sjoe. Samen vormen ze een godenechtpaar. Sjoe is de god van de lucht en Tefnoet is de godin van de vochtigheid. Hun namen zijn ontstaan uit een klanknabootsing. ...

Taweret

Taweret

Taweret, de Egyptische nijlpaardgodin, werd in het oude Egypte vooral in verband gebracht met de vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte, en haar rol in geboorterituelen. Haar naam betekent in het Egyptisch ‘de grote’. Taweret wordt meestal afgebeeld met een hoofd van een nijlpaard, de benen en armen van een leeuw en de staart van een krokodil. Daarnaast ...

Sesjat

Sesjat

Sesjat was de godin van tellingen, administraties en archieven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze de beschermgodin werd van de tempelbibliotheken en van andere archieven. Sesjat betekent letterlijk ‘de vrouwelijke schrijver’. Zij droeg als titel ‘de vooraanstaande van het huis der boeken’. De godin werd vaak afgebeeld met een luipaardvel over haar wikkeljurk. ...

Selket

Selket

Vanaf het Oude Rijk is de godin Selket aanwezig in de Piramideteksten. Met de drie andere godinnen Isis, Nephtys en Neith beschermt ze de overleden koning. Haar belangrijke rol als beschermster van de overledenen wordt duidelijk in spreuk PT 1375. Daarin verklaart de overleden koning: ‘Mijn moeder is Isis, mijn zuster is Nephtys… Neith is ...

Sachmet

Sachmet

Sachmet (of Sechmet) is de dochter van de zonnegod Ra. Ze is de belichaming van de meer agressieve kanten van anders vredelievende godinnen zoals Isis, Hathor, Moet en Bastet. Haar naam betekent ‘de Machtige’. Ze werd gezien als de godin van oorlog en vernieling en meer agressieve aspecten. Volgens de mythe viel ze de mensheid aan ...

Pachet

Pachet

Pachet is net als de godin Sachmet een angstaanjagende leeuwin die haar vijanden de meest vreselijke dingen kan aandoen. Haar naam betekent ‘zij die krabt’. Een rode zonsopkomst was volgens de Egyptenaren het gevolg van het openkrabben van de hemel door Pachet. Ze werd ook wel ‘de godin bij de monding van de wadi’ genoemd. Dit verwijst ...

Noet

Noet

De hemelgodin Noet is één van de goden uit de Heliopolitaanse scheppingsmythe. Noet is de dochter van Sjoe en Tefnoet, de goden van lucht en vochtigheid. Zelf wordt ze gezien als de moeder van alle hemellichamen. Elke dag verdwijnen ze in haar lichaam en worden daarna opnieuw geboren. ’s Avonds slokt ze de zon op en in de ochtend de sterren. Wanneer ...

Nephtys

Nephtys

De godin Nephtys verschijnt voor het eerst in de Heliopolitaanse mythen. Voor die tijd is er eigenlijk niets over haar bekend. Nephtys verschijnt zelden alleen, meestal is zij in het gezelschap van haar zuster Isis. Hoewel de zusters vaak samen verschijnen, is de rol van Nephtys duidelijk ondergeschikt aan die van Isis. Nephtys is een ...

Neith

Neith

Neith is één van de oudst bekende godinnen van het Oude Egypte. Van de late Predynastische Periode tot in de eerste Dynastische Periode was zij een belangrijke godin. Vanaf het Middenrijk tot in het begin van het Nieuwe Rijk neemt haar status echter af. In de 19de dynastie herkrijgt Neith haar belangrijke status. Verscheidene teksten ...

Moet

Moet

De herkomst van de godin Moet is erg onduidelijk. Teksten uit het Middenrijk noemen haar ‘Meesteres van Megeb’, naar een plaats in de tiende gouw van Opper-Egypte. Het ligt vlakbij het huidige Qaw el-Kebir, ongeveer halverwege Tell el-Amarna en Abydos. Maar verder is er weinig bekend over haar binding met deze plek. Waarschijnlijk was ze ...

Maät

Maät

De godin Maät is de verpersoonlijking van het gelijknamige begrip maät, wat waarheid, gerechtigheid en orde betekent. Bij de schepping van de wereld werd maät gecreëerd uit isfet, chaos en daardoor werd het kosmische evenwicht verwezenlijkt. Maät wordt voor het eerst genoemd in de Piramideteksten van het Oude Rijk. Daar staat ze in nauwe relatie tot de zonnegod ...

Katachtige goden in het oude Egypte

Katachtige goden in het oude Egypte

In het artikel Wilde katten in het oude Egypte staat beschreven welke acht wilde kattensoorten voorkwamen in het oude Egypte. Van deze katachtigen waren de Afrikaanse wilde kat en de leeuw de enige wilde katten die geassocieerd werd met goden. Van de zonnegod Ra is bekend dat hij de gedaante van een Afrikaanse wilde kat kon ...

Isis

Isis

Volgens de Heliopolitaanse scheppingsmythe is Isis de dochter van de aardgod Geb. Haar moeder was de hemelgodin Noet. Isis is de zuster én echtgenote van de god van het dodenrijk Osiris; dit komt voor ons raar over maar voor de oude Egyptenaren was dit een volstrekt normaal gebeuren. Talloze voorstellingen zijn er van Isis te ...

Hathor

Hathor

De godin Hathor is één van de populairste en meest voorkomende godinnen van het Oude Egypte. Haar echte oud-Egyptische naam is Hoet-Her, wat geschreven wordt met een Horus-valk die zich in het teken voor ‘domein’ bevindt. De letterlijke betekenis van haar naam wordt daarmee ‘Domein van Horus’. Ze wordt al genoemd in de Piramideteksten, maar ...

Bastet

Bastet

De godin Bastet    was oorspronkelijk een leeuwgodin. Haar naam betekent: ‘zij van de basj’   , een soort zalfpotje. Bastet vertegenwoordigt de vreedzame aspecten van gevaarlijke godinnen, zoals Sachmet en Pachet. In de loop der tijd ontwikkelt Bastet zich tot een kattengodin. Net als andere leeuwgodinnen wordt Bastet beschouwd als een dochter van de zonnegod Ra. Zij wordt ...