Godinnen

 • Katachtige goden in het oude EgypteKatachtige goden in het oude Egypte
  De godin Mestjet, stèle uit Abydos, 21ste dynastie,KMKG Brussel. In het artikel Wilde katten in het oude Egypte staat beschreven welke acht wilde kattensoorten voorkwamen in het oude Egypte. Van deze katachtigen waren de Afrikaanse wilde kat en de leeuw de enige katachtigen die geassocieerd werd met goden. Van de zonnegod Ra is bekend dat hij de …
  Lees meer…
 • De godin TaweretDe godin Taweret
  Amulet van Taweret, Metropolitan Museum of Art, New York. Taweret, de Egyptische nijlpaardgodin, werd in het oude Egypte vooral in verband gebracht met de vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte, en haar rol in geboorterituelen. Haar naam betekent in het Egyptisch ‘de grote’. De godin Taweret wordt meestal afgebeeld met een hoofd van een nijlpaard, de benen en armen …
  Lees meer…
 • De godin SesjatDe godin Sesjat
  De godin Sesjat, dubbeltempel Sobek en Harweris, Kom Ombo. Sesjat was de godin van tellingen, administraties en archieven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze de beschermgodin werd van de tempelbibliotheken en van andere archieven. Sesjat betekent letterlijk ‘de vrouwelijke schrijver’. Zij droeg als titel ‘de vooraanstaande van het huis der boeken’. De godin werd …
  Lees meer…
 • De godin SelketDe godin Selket
  De godin Selket, Egyptisch Museum, Caïro. Vanaf het Oude Rijk is de godin Selket aanwezig in de Piramideteksten. Met de drie andere godinnen Isis, Nephtys en Neith beschermt ze de overleden koning. Haar belangrijke rol als beschermster van de overledenen wordt duidelijk in spreuk PT 1375. Daarin verklaart de overleden koning: ‘Mijn moeder is Isis, mijn …
  Lees meer…
 • De godin SachmetDe godin Sachmet
  Sachmet, tempel van Kom Ombo. De godin Sachmet (of Sechmet) is de dochter van de zonnegod Ra. Ze is de belichaming van de meer agressieve kanten van anders vredelievende godinnen zoals Isis, Hathor, Moet en Bastet. Haar naam betekent ‘de Machtige’. Ze werd gezien als de godin van oorlog en vernieling en meer agressieve aspecten. Volgens de …
  Lees meer…
 • De godin PachetDe godin Pachet
  Pachet in haar verschijningsvorm als Sachmet, Tempel van Karnak, Loeksor. De godin Pachet is net als de godin Sachmet een angstaanjagende leeuwin die haar vijanden de meest vreselijke dingen kan aandoen. Haar naam betekent ‘zij die krabt’. Een rode zonsopkomst was volgens de Egyptenaren het gevolg van het openkrabben van de hemel door Pachet.  Ze werd ook wel …
  Lees meer…
 • De godin NoetDe godin Noet
  Noet aan de binnenkant van de deksel van de sarcofaag van Merenptah, Egyptisch Museum, Caïro. De hemelgodin Noet is één van de goden uit de Heliopolitaanse scheppingsmythe. Noet is de dochter van Sjoe en Tefnoet, de goden van lucht en vochtigheid. Zelf wordt ze gezien als de moeder van alle hemellichamen. Elke dag verdwijnen ze in haar lichaam en worden daarna opnieuw …
  Lees meer…
 • De godin NephtysDe godin Nephtys
  Nephtys en Isis als wouw, graf van Nefertari, Dal der Koninginnen, Loeksor. De godin Nephtys verschijnt voor het eerst in de Heliopolitaanse mythen. Voor die tijd is er eigenlijk niets over haar bekend. Nephtys verschijnt zelden alleen, meestal is zij in het gezelschap van haar zuster Isis. Hoewel de zusters vaak samen verschijnen, is de rol …
  Lees meer…
 • De godin NeithDe godin Neith
  De godin Neith, graf van Chaëmwaset, Loeksor. De godin Neith is één van de oudst bekende godinnen van het oude Egypte. Van de late Predynastische Periode tot in de eerste Dynastische Periode was zij een belangrijke godin. Vanaf het Middenrijk tot in het begin van het Nieuwe Rijk neemt haar status echter af. In de 19de …
  Lees meer…
 • De godin MoetDe godin Moet
  Moet als Sachmet, tempel van Moet te Karnak. De herkomst van de godin Moet is erg onduidelijk. Teksten uit het Middenrijk noemen haar ‘Meesteres van Megeb’, naar een plaats in de tiende gouw van Opper-Egypte. Het ligt vlakbij het huidige Qaw el-Kebir, ongeveer halverwege Tell el-Amarna en Abydos. Maar verder is er weinig bekend over haar …
  Lees meer…
 • De godin MaätDe godin Maät
  Farao Sethy I offert Maät, dodentempel Sethy I, Abydos. De godin Maät is de verpersoonlijking van het gelijknamige begrip maät, wat waarheid, gerechtigheid en orde betekent. Bij de schepping van de wereld werd maät gecreëerd uit isfet, chaos en daardoor werd het kosmische evenwicht verwezenlijkt. Maät wordt voor het eerst genoemd in de Piramideteksten van het Oude Rijk. …
  Lees meer…
 • De godin IsisDe godin Isis
  De godin Isis, sarcofaag van Amenhotep II. Volgens de Heliopolitaanse scheppingsmythe is de godin Isis de dochter van de aardgod Geb. Haar moeder was de hemelgodin Noet. Isis is de zuster én echtgenote van de god van het dodenrijk Osiris; dit komt voor ons raar over maar voor de oude Egyptenaren was dit een volstrekt normaal …
  Lees meer…
 • De godin HathorDe godin Hathor
  Sistrum met Hathorkopje, Malawi Museum, Mallawi, Egypte. De godin Hathor is één van de populairste en meest voorkomende godinnen van het oude Egypte. Haar echte oud-Egyptische naam is Hoet-Her, wat geschreven wordt met een Horus-valk die zich in het teken voor ‘domein’ bevindt. De letterlijke betekenis van haar naam wordt daarmee ‘Domein van Horus’. Ze wordt …
  Lees meer…
 • De godin BastetDe godin Bastet
  Bastet met sistrum en kittens, British Museum, Londen. De godin Bastet    was oorspronkelijk een leeuwgodin.Haar naam betekent: ‘zij van de basj’   , een soort zalfpotje. Bastet vertegenwoordigt de vreedzame aspecten van gevaarlijke godinnen, zoals Sachmet en Pachet. In de loop der tijd ontwikkelt Bastet zich tot een kattengodin. Net als andere leeuwgodinnen wordt Bastet beschouwd als een …
  Lees meer…
 • De goden Sjoe en TefnoetDe goden Sjoe en Tefnoet
  Reliëfvoorstelling van de godin Tefnoet, Tempel van Karnak, Loeksor. De goden Sjoe en Tefnoet zijn volgens de scheppingsmythe van Heliopolis één van de eerste goden die ontstonden. De scheppergod Atoem creëerde hen beiden en samen vormen ze een godenechtpaar. Sjoe is de god van de lucht en Tefnoet is de godin van de vochtigheid. Hun namen zijn …
  Lees meer…